Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wioleta Kolasa- Domagała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Malinowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Jesion
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Ozimek - Kuklińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dominika Dominiak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Gwis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Natalia Winiarska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Jankowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula Informacyjna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ UMIESZCZONEJ PRZY REKRUTACJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ UMIESZCZONEJ PRZY REKRUTACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze - księgowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
53/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokół Nr 53/2019
Dotyczy dokumentu:
38/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej n/c z rur stalowych Dn 80 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 80 w Ksawerowie, przy ul. Traktorowej i Konopnickiej, na działkach nr ewid. 233, 214, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
zgłoszeni budowy i przebudowy sieci gazowej n/c z rur stalowych Dn 80na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90 oraz demontaż sieci gazowejstalowej Dn 80 w Ksawerowie,
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieciwodociągowej, dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej wKonstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Dotyczy dokumentu:
Zawiwdomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych od września do grudnia 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Radnych od września do grudnia 2019 roku
Dotyczy dokumentu:
118/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
33/19
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 33/19 Starosty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
136/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Lutomiersk, oznaczonych jako działki: nr 22, nr 61, nr 92, obr. 6 Charbice Dolne oraz nr 75, obr. 1 Albertów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Sybiraków w Pabianicach, na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w ul. Sybiraków w Pabianicach,na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do działek nr ewid. 124/5 i 124/6 w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami dodziałek nr ewid. 124/5 i 124/6 w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, dz.85/10, 124/4
Dotyczy dokumentu:
Zawidomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ø 90 z odejściem i przyłączem wodociągowym ø 40 w Chechle Pierwszym, na działkach nr ewid. 306, 239/1, 239/2, 239/10, 236/15, 236/14, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ø 90 z odejściem i przyłączemwodociągowym ø 40 w Chechle Pierwszym,
Dotyczy dokumentu:
43/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Lutomiersk, oznaczonych jako działki: nr 22, nr 61, nr 92, obr. 6 Charbice Dolne oraz nr 75, obr. 1 Albertów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu 54/2019
Dotyczy dokumentu:
43/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu 43/2019

09.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Referent - Jolanta Szkopińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Jolanta Szkopińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy Referent - Dominika Gawinowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy Referent - Dominika Gawinowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna