Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
174/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Piaskowa, dz. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów."
Dotyczy dokumentu:
55/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwadostępnych dla mieszkanców Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista jednostek nieodplatnego poradnictwadostepnych dla mieszkancow Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa dostepnychdla mieszkancow Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Nieodpłatne poradnictwoobywatelskie"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Nieodpłatna pomoc prawna"

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
172/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
171/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, obr. Stanisławów Nowy, dz. 34, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działki nr 2161/60, 2161/61, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
5/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/6/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/6/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
7/7/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/12/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/12/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
4/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/10/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/10/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
3/12/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/12/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
3/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Pabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279, 222,obręb P-9.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowościPabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279,222,obręb P-9.
Dotyczy dokumentu:
2/14/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 100 na sieć gazową średniego ciśnienia DN 110 oraz budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63, obr. Kazimierz, dz. nr ewid. 32, 209, 454, 455, 471, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 100 na sieć gazową średniego ciśnienia DN 110 oraz budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63, obr. Kazimierz, dz. nr ewid. 32, 209, 454, 455, 471, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
66/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 66/2019
Dotyczy dokumentu:
65/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 66/2019
Dotyczy dokumentu:
168/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
167/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
166/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
165/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna