Rejestr zmian w biuletynie

16.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/629, 2/635, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/629 i 2/635, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego ul. Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15, 41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7, obreb P-1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego ul. Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15, 41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7, obreb P-1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Cedrowa, Dereniowa, Kalinowa, Jałowcowa i Owocowa, dz.72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3,43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15,41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7, obreb P-1."
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Klaudia Kędzia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Klaudia Kędzia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
65/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Henryka Gajdy z dnia 19 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Henryka Gajdy z dnia 19 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

12.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja adwokat Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja adwokat Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych od stycznia do czerwca 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
202/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
203/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
201/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
200/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2019

Dotyczy dokumentu:
49/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 74/2019
Dotyczy dokumentu:
73/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 73/2019

10.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 54/3, 54/6, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie płatności bezgotówkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
XVIII/130/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Bychlew, na działkach nr ewid. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Bychlew, na działkach nr ewid. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Bychlew,dz. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Sybiraków, dz. 85/10, 124/9, P-15"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 6A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 213/6, obręb B-47.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna