Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 54/3, 54/6, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie płatności bezgotówkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
XVIII/130/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Bychlew, na działkach nr ewid. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Bychlew, na działkach nr ewid. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Bychlew,dz. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Sybiraków, dz. 85/10, 124/9, P-15"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 6A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 213/6, obręb B-47.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2019

Dotyczy dokumentu:
XVIII/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę CIAST I WYROBÓW CUKIERNICZYCH do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę MLECZYWA (PRODKUTÓW MLECZARSKICH) do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkursu ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkursu ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w dniu 12 grudnia 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ryb do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 4265 (90971N!) KOLUMNA, zlokalizowanej przy ul. Wczasowej 1/2 w miejscowości Dobroń - Przygoń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
198/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
197/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
195/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
199/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/15/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/15/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/15/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/16/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/16/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/17/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 oświadczenie 276 h"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII/129/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/15/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/16/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomosci gruntowych położonych w gminie Pabianice w obrębie 15 Okołowice, oznaczonych jako działki nr: 111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 109/3, 134/8, 550/10 przeznaczonych do oddania w użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII/129/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII/128/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII/127/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna