Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawioadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Ksawerowie, przy ul. Bohaterów 11 na działce nr ewid. 1517/22, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Ksawerowie, przy ul. Bohaterów11 na działce nr ewid. 1517/22, gm. Ksawerów.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok z dnia 25 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
51/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 16/2019
Dotyczy dokumentu:
29/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 29/2019
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców działających w Powiecie Pabianickim stan na dzień 22.01.2019r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Pabianickim na dzień 18.04.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 17/2019
Dotyczy dokumentu:
28/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 28/2019
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji – uchwała w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach oraz Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Mirosławice, dz. 67/10, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego na likwidację sieci drenarskiej na dz. 394 w Kudrowicach gm. Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Violetta Tokarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Justyna Płuciennik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Izabela Samonek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Patrycja Matyszczuk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewelina Woźniak - Snopek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Kaczmarek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Ciosek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Agnieszka Kilańczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Karcher
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Magdalena Gmur
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - Anna Korycka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórki odcinków linii nN i SN w miejscowości Poleszyn , gm. Dobroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 116/2019 "

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Magdalena Drożdż
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Magdalena Drożdż
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna