Rejestr zmian w biuletynie

25.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 1/2018
Dotyczy dokumentu:
LVIII/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LVII/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc październik 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
209/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
208/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
51/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego od ul. Robotniczej do ul. Sikorskiego w miejscowości Dobroń na działce nr ewid. 573, 577, gm. Dobroń
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego od ul. Robotniczej doul. Sikorskiego w miejscowości Dobroń na działce nr ewid. 573, 577,gm. Dobroń
Dotyczy dokumentu:
50/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych w listopadzie 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Radnych w listopadzie 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2018 roku"

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Oświaty i Wychowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Statutowo - Regulaminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/6/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/5/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/4/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/3/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/3/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/2/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/2/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/7/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I/7/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/7/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/6/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/5/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/4/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/3/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/2/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/1/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LVIII/407/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc wrzesień 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
212/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
211/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
210/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
285/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
306/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 306/2018
Dotyczy dokumentu:
302/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 302/2018
Dotyczy dokumentu:
303/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 303/2018
Dotyczy dokumentu:
304/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 304/2018
Dotyczy dokumentu:
298/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 298/2018
Dotyczy dokumentu:
296/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 296/2018
Dotyczy dokumentu:
284/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
272/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
259/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
262/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
264/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
260/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piekielniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piekielniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Powiatu - Jacek Barasiński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Powiatu - Jacek Barasiński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Jacek Wróblewski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Robert Kraska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Irena Grenda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Henryk Brzyszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta - Robert Jakubowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Gabriela Wenne - Błażyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Pabianicki - Gabriela Wenne - Błażyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
274/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
213/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 213/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
257/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
272/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa odcinka linii napowietrznej wraz z budową przyłącza kablowego, Charbice Dolne, dz. 76/6, 76/17, 78, 84/4, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Karolina Zuchora-Chojnacka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Dorota Chojak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Henryk Gajda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Arkadiusz Jaksa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
301/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu Nr 301/2018
Dotyczy dokumentu:
Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
202/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna