Rejestr zmian w biuletynie

11.11.2019

Dotyczy dokumentu:
50/2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
48/2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
44/2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
58/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 58/2019
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 11 października 2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 6 października 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Cegielnianej, na działkach nr ewid. 1363, 1360/12, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Cegielnianej, na działkach nr ewid. 1363, 1360/12, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Cegielniana, dz. 1363, 1360/12."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
53/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
174/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Piaskowa, dz. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów."
Dotyczy dokumentu:
55/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwadostępnych dla mieszkanców Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista jednostek nieodplatnego poradnictwadostepnych dla mieszkancow Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa dostepnychdla mieszkancow Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Nieodpłatne poradnictwoobywatelskie"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Nieodpłatna pomoc prawna"

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT 31187 Pabianice_Centrum przy ul. Grobelnej 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48/2019
Treść zmiany:
Protokół 48/2019
Dotyczy dokumentu:
48/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nn, ul. Nowa, Warzywnicza, Srebrna Polana, obr. K - 17, dz. 75/3, 2/34, 2/35, 2/63, 2/65, 27, 56 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVII/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
172/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
171/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, obr. Stanisławów Nowy, dz. 34, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działki nr 2161/60, 2161/61, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna