Rejestr zmian w biuletynie

18.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, obręb 28 Zalew część działki nr 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, obręb 28 Zalew część działki nr 29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, Charbice Dolne część działki nr 22, nr 61, nr 92, i Albertów część działki nr 75
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, Charbice Dolne część działki nr 22, nr 61, nr 92, i Albertów część działki nr 75
Treść zmiany:
Usunięto załącznik dec18122019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, Charbice Dolne część działki nr 22, nr 61, nr 92, i Albertów część działki nr 75
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dec18122019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, Charbice Dolne część działki nr 22, nr 61, nr 92, i Albertów część działki nr 75
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
64/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, na terenie dz. nr ewid. 17/34, 18/2, 18/3, 18/9, 18/10, 18/11, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 25, 26, 27/3, 29, 30, obr. Zalew, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, na terenie dz. nr ewid. 17/34, 18/2, 18/3, 18/9, 18/10, 18/11, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 25, 26, 27/3, 29, 30, obr. Zalew, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
206/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
205/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/629, 2/635, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/629 i 2/635, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego ul. Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15, 41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7, obreb P-1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego ul. Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15, 41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7, obreb P-1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Cedrowa, Dereniowa, Kalinowa, Jałowcowa i Owocowa, dz.72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3,43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15,41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7, obreb P-1."
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Klaudia Kędzia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Klaudia Kędzia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
65/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Henryka Gajdy z dnia 19 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Henryka Gajdy z dnia 19 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna