Rejestr zmian w biuletynie

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
172/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
171/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, obr. Stanisławów Nowy, dz. 34, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działki nr 2161/60, 2161/61, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
66/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 66/2019
Dotyczy dokumentu:
65/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 66/2019
Dotyczy dokumentu:
168/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
167/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
166/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
165/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
XV/97/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN,przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice,przy ul. Karniszewickiej.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową średniego ciśnienia z rur PE Dn 90/63 w Pabianicach, przy ul. Nawrockiego, Drewnowskiej, Świetlickiego i Bugaj, na działkach nr ewid. 245/15, 245/13, 214/4, 214/7, 214/18, 366, 273, 207, 211, 201, 194/2, 195/1, 196, 200/3,obręb P-19.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową średniego ciśnienia z rur PE Dn 90/63 w Pabianicach, przy ul. Nawrockiego, Drewnowskiej, Świetlickiego i Bugaj, na działkach nr ewid. 245/15, 245/13, 214/4, 214/7, 214/18, 366, 273, 207, 211, 201, 194/2, 195/1, 196, 200/3,obręb P-19.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Nawrockiego, Drewnowska, Świetlickiego i Bugaj, dz.245/15, 245/13, 214/4, 214/7, 214/18, 366, 273, 207, 211, 201, 194/2,195/1, 196, 200/3,obręb P-19."
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie Konkursu ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/118/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/117/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 23 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 22 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 21 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 20 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 19 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 18 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 17 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 16 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 15 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 14 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/115/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/115/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/114/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/114/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/113/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/113/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/112/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/112/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/111/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/111/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/110/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/110/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/109/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/109/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/108/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/108/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
164/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/107/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/107/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/106/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/106/19 Rady Powiaty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/105/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/105/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/104/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/104/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/103/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/102/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/101/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/101/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/100/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/100/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
52/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna