Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie Konkursu ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/118/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/117/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 23 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 22 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 21 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 20 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 19 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 18 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 17 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 16 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 15 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 14 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XV/115/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/115/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/114/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/114/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/113/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/113/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/112/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/112/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/111/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/111/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/110/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/110/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/109/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/109/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/108/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/108/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
164/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/107/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/107/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/106/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/106/19 Rady Powiaty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/105/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/105/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/104/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/104/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/103/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/102/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/101/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/101/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XV/100/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XV/100/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
52/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w miejscowości Ksawerów, przy ul. Getta, na działkach nr ewid. 1613 i 1260, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w miejscowości Ksawerów, przy ul. Getta, na działkach nr ewid. 1613 i 1260, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Getta i Łodzka, dz. 1613, 1260, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w miejscowości Ksawerów, przy ul. Getta, na działkach nr ewid. 1613 i 1260, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Getta i Łodzka, dz. 1613, 1260, gm. Ksawerów
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w miejscowości Ksawerów, przy ul. Getta, na działkach nr ewid. 1613 i 1260, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Getta i Łodzka, dz. 1613, 1260, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
Petycja adwokat Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o przekazaniu petycji"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Michał Lewandowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Michał Lewandowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Michał Lewandowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Kinga Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Kinga Nowak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Cezary Olejnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Cezary Olejnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewelina Woźniak - Snopek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewelina Woźniak - Snopek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Agnieszka Kilańczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Agnieszka Kilańczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Agnieszka Kilańczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Violetta Tokarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Violetta Tokarczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Magdalena Gmur
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Magdalena Gmur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Ciosek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Ciosek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Justyna Płuciennik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Justyna Płuciennik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Izabela Duniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Izabela Duniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Karcher
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista - Barbara Markiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista - Barbara Markiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista - Barbara Markiewicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Kaczmarek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Kaczmarek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Patrycja Matyszczuk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Patrycja Matyszczuk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Rita Pinar-Socha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Rita Pinar-Socha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Marzena Socha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Marzena Socha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Referatu Kancelaria Starosty - Aneta Rutkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Referatu Kancelaria Starosty - Aneta Rutkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Referatu Kancelaria Starosty - Aneta Rutkowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor kontroli wewnętrznej - Janusz Małkus
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor kontroli wewnętrznej - Janusz Małkus
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor kontroli wewnętrznej - Janusz Małkus
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewelina Śpionek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewelina Śpionek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Agnieszka Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sekretarka - Małgorzata Michlewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Bożenna Kraszewska-Błoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
157/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego157_19.pdf" na "Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Anna Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Anna Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Anna Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ewa Kębłowska-Budaj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ewa Kębłowska-Budaj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ewa Kębłowska-Budaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Monika Bigoszewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Monika Bigoszewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Monika Bigoszewska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Edyta Palińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Edyta Palińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Edyta Palińska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Katarzyna Bąkowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Katarzyna Bąkowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Katarzyna Bąkowicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Dominika Kociołek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Dominika Kociołek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Dominika Kociołek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Bożena Kosiada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Bożena Kosiada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Bożena Kosiada
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Bogusława Jakubiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Bogusława Jakubiak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Bogusława Jakubiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent - Anna Fraszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent - Anna Fraszka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent - Anna Fraszka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Urszula Chrustowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Urszula Chrustowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Urszula Chrustowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Emilia Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Emilia Raczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Emilia Raczyńska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ryszard Foryś
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ryszard Foryś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ryszard Foryś
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Beata Zawadzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Beata Zawadzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Beata Zawadzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Specjalista - Monika Banasiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista - Monika Banasiak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista - Monika Banasiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Adrian Piesik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Adrian Piesik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Adrian Piesik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Sekretarka - Ewelina Kupisiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarka - Ewelina Kupisiak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Sekretarka - Ewelina Kupisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Kasjer - Monika Majewska - Markiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kasjer - Monika Majewska - Markiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Kasjer - Monika Majewska - Markiewicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Referent - Agata Wróbel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referent - Agata Wróbel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Agata Wróbel
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
157/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Likwidacji niepodjętych depozytów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 11 października 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
44/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 44/2019
Dotyczy dokumentu:
161/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
160/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
163/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna