Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 5 marca 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dnia 4.03.2019r. znak: OŚ.6124.5.3.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenie terminu dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenie terminu dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenieterminu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenie terminu dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenie terminu dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie z art 10 K.p.a oraz przedłużenieterminu "
Dotyczy dokumentu:
V/41/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenie terminu dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 Kpa oraz przedłużenie terminu dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Czołczyn, dz. 368/1, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V/37/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Czołczyn, dz. 368/1, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Monika Pawlik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Anna Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rękawic do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Pabianicach w obrębie P-26, działka nr 73 i położonej przy ul. Jesiennej 9, działka nr 144 przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 1, 2/20, 2/268, 2/310, 2/312, 2/635, w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja nr 1/2019 z dnia 01.02.2019r., Pabianice,ul. Gruntowa"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja nr 1/2019 z dnia 01.02.2019r., Pabianice,ul. Gruntowa
Dotyczy dokumentu:
25/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 2166/13 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie Zalew, działka nr 143/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Ksawerów w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 344
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwator - Grzegorz Patykowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Konserwator - Grzegorz Patykowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Konserwator - Arkadiusz Strzemiński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Konserwator - Arkadiusz Strzemiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie na działkach nr ewid. 1786/1, 1787/3, 1789/2, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wKsawerowie na działkach nr ewid. 1786/1, 1787/3, 1789/2, gm. Ksawerów.
Dotyczy dokumentu:
23/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
7/3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/4/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/4/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/4/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/4/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/5/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad IV Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
4/3/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/3/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
3/3/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/3/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Krysiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gąciarz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Pliszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/4/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/4/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
7/2/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Bogusławska-Szczepaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/2/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Dobiech
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/3/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/3/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Anna Ucińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/2/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/2/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
5/3/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/3/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kowalski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ludmiła Morawska-Baykowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izabela Jaracz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ludmiła Morawska-Baykowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izabela Jaracz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Czaplicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Stasiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Czaplicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Czaplicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Straburzyński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Szatkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Filipiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Skibińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Bogusławska-Szczepaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Bogusławska-Szczepaniak
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Bogusławska-Szczepaniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Paulina Komorowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2/3/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/3/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
1/2/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/2/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Marii Wróbel z dnia 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej ś/c, obr. Prusinowice, dz. 38/1, 43 gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna