Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego dla SGGW w Warszawie Gospodarstwa Rolnego Puczniew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego dla firmy "GALINA" Sp. z o.o. Huta Janowska 6, gm. Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja nr 1/2019 z dnia 01.02.2019r., Pabianice,ul. Gruntowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej ś/c, ul. Dobra i Miła, obr. K - 21, dz. 6/43, 6/56 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami"
Dotyczy dokumentu:
17/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
20/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-1, działka nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-1, działka nr 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-1, działka nr 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia w parku im. Hadriana, na działkach nr ewid. 182/6, 182/2, 182/3 w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 84.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia w parku im. Hadriana, na działkach nr ewid. 182/6, 182/2, 182/3 w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 84.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zostało wycofane przez inwestora"

26.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV/33/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej ś/c, obr. Mirosławice, dz. 78/3, 80/1, 80/8, 80/10, 80/18, obr. Babice, dz. 210/5 gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, dz. 107, 164, 165/1, 166/1, 166/3, 170/1, obręb P-28."
Dotyczy dokumentu:
5/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna