Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Karniszewicka, dz. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2."
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Pacholczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Pacholczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Pacholczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Gabriel Grzejszczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Żebrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U zodgałęzieniami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nrewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
185/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
184/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
183/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
182/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
175/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/624 i 2/635, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/630, 2/635, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów służbowych, maszyn i urządzeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Bychlew, na działkach nr ewid. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz zpompownią ścieków Bychlew, dz. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm.Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
XV/99/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/98/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2019

Dotyczy dokumentu:
179/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
178/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
177/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVI/120/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji - projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji - projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna