Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 rokuDYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH w sprawieokreślenia zasad przyznawania dofinansowań na zadania z zakresurehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku DYREKTORAPOWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH w sprawie określeniazasad przyznawania dofinansowań na zadania z zakresu rehabilitacjispołecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 rokuDYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH w sprawiepowołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ześrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychzadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i wkomunikowaniu się w 2020 roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 30 kwietnia 2020roku DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH wsprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków odofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych zadań z zakresu likwidacji barierarchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2020 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Rszewska, obr. K - 7, dz. 116 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIII/173/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIII/172/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIII/171/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII/164/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 33963 DOBROŃ, zlokalizowanej pna działce nr ewid. 46/2 przy ul. pabianickiej 1 w Chechle (operator POLKOMTEL Infrartuktura Sp. z o.o. )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
84/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
76/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIV/177/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIV/178/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w gminie Pabianice w obrębie 17 Petrykozy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2 i nr 198.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31 przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
79/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Kacper Demko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Kacper Demko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Gabriel Grzejszczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej, ul. Lawendowa, Srebrne Ogrody, dz. 2/625, 2/635, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe DPS za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Partyzanckiej/Lutomierskiej, na działkach nr ewid. 278/19, 278/16, 358/1, 358/3, obręb P-8.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Partyzanckiej/Lutomierskiej, na działkach nr ewid. 278/19, 278/16, 358/1, 358/3, obręb P-8.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Lutomierskiej, dz. 358/1, 358/3, obręb P-8."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Ksawerów, przy ul. Mały Skręt, na działkach nr ewid. 1, 753, 754, 769/7, 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 770/10, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Pabianicach, w ul. Lawendowa/Glebowa, na działkach nr ewid. 47, 462, 46/34, 45/2, 44/21, 43/29, 42/29, 41/29, 40/34, 45/24, obręb P-1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Pabianicach, w ul. Lawendowa/Glebowa, na działkach nr ewid. 47, 462, 46/34, 45/2, 44/21, 43/29, 42/29, 41/29, 40/34, 45/24, obręb P-1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Lawendowa/Glebowa, dz. 47, 462, 46/34, 45/2, 44/21,43/29, 42/29, 41/29, 40/34, 45/24, obręb P-1."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Ksawerów, przy ul. Mały Skręt, na działkach nr ewid. 1, 753, 754, 769/7, 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 770/10, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Mały Skręt, dz. 1, 753, 754, 769/7, 770/1, 770/2,770/3, 770/4, 770/10, gm. Ksawerów."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna