Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT 31187 Pabianice_Centrum przy ul. Grobelnej 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48/2019
Treść zmiany:
Protokół 48/2019
Dotyczy dokumentu:
48/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nn, ul. Nowa, Warzywnicza, Srebrna Polana, obr. K - 17, dz. 75/3, 2/34, 2/35, 2/63, 2/65, 27, 56 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVII/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej- dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do obowiązujących przepisów zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej n/c, ul. Srebrzyńska, obr. K - 15, dz. 76 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
172/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
171/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, obr. Stanisławów Nowy, dz. 34, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Agnieszka Kik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, działki nr 2161/60, 2161/61, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 23 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
5/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/6/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/6/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
7/7/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/12/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/12/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
4/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/10/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/10/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
3/12/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/12/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
3/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Pabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279, 222,obręb P-9.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowościPabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279,222,obręb P-9.
Dotyczy dokumentu:
2/14/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 100 na sieć gazową średniego ciśnienia DN 110 oraz budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63, obr. Kazimierz, dz. nr ewid. 32, 209, 454, 455, 471, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 100 na sieć gazową średniego ciśnienia DN 110 oraz budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63, obr. Kazimierz, dz. nr ewid. 32, 209, 454, 455, 471, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna