Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres VII-specjalne środki medyczne i produkt dousuwania zapachu i plam"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres VI-tabletki myjące"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres V-systemowe odświeżacze powietrza"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres IV- produkty papierowe"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres III-worki foliowe"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc grudzień 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc styczeń 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Pawlikowic II w sprawie poprawy stanu drogi, usunięcia drzew oraz dokończenia położenia chodnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja społeczności lokalnej Gminy Pabianice w sprawie budowy chodnika w Pawlikowicach II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja społeczności Sołectwa Rydzyny w sprawie kompleksowego remontu i modernizacji dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k. dotyczy prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Krzywiec w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1112 E w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Rady Powiatu z rozpatrzonych petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Zarządu Powiatu i Starosty Pabianickiego z rozpatrzonych petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Zarządu Powiatu i Starosty Pabianickiego z rozpatrzonych petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zniesienia zakazu zatrzymywania się i parkowania samochodów na ulicy Piłsudskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Pabianickiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Marcina Wolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Marcina Wolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Ewy Lewandowskiej z dnia 23 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Ewy Lewandowskiej z dnia 23 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowydróg powiatowych
Dotyczy dokumentu:
obwieszzcenie dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Aneta Walaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Marta Gruszka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Joanna Kierzek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Agnieszka Mikulska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2019

Dotyczy dokumentu:
15/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 15/2019
Dotyczy dokumentu:
12/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 12/2019
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. wraz ze złączem kablowo pomiarowym n.n. oraz wymianę słupa n.n. w Petrykozach na działkach nr ewid. 149/2, 212/1, 212/2, obręb Petrykozy i dz. 478/2, obręb Szynkielew, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. wraz ze złączem kablowo pomiarowym n.n. oraz wymianę słupa n.n. w Petrykozach na działkach nr ewid. 149/2, 212/1, 212/2, obręb Petrykozy i dz. 478/2, obręb Szynkielew, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Petrykozy dz. 149/2, 212/1, 212/2, Szynkielew dz. 478/2"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV/30/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie a art 10 K.p.a. oraz przedłużenie terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym IV
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne
Dotyczy dokumentu:
Wniosek radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna