Rejestr zmian w biuletynie

26.09.2019

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Wolskich w Poznaniu, wydana na wniosek Generalnego Dyrektora Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Marcina Wolskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Malwina Kaźmierczak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Małgorzata Wiśniewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Katarzyna Badziak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk urzędu - Wojciech Goss
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk urzędu - Piotr Felcenloben
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Elżbieta Gabryelak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Gabriela Horanin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Marta Gruszka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Płac
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Informatyk urzędu - Wojciech Goss
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk urzędu - Piotr Felcenloben
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk urzędu - Wojciech Goss
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk urzędu - Piotr Felcenloben
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli i Audytu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Marcin Somorowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Płac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Krystian Dąbrowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Paweł Glapa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego I gatunek dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń
Treść zmiany:
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża,Gmina Dobroń
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
140/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
139/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 525, 345/18, 347/16, 350/6, 352/17, 353/16, 329/21, 563/21, 569/19, 570/21, 573/19, 574/17, 347/15, 662/1, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościPiątkowisko, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kudrowice, na działkach nr ewid. 187/2, 154, 187/1, 187/9, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kudrowice, nadziałkach nr ewid. 187/2, 154, 187/1, 187/9, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
Petycja CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
XIV/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odwołanie od decyzji 819/2019 znak:AB.6740.916.2018, Górka Pabianicka, dz. 186/11"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odwołanie od decyzji 819/2019 znak:AB.6740.916.2018, Górka Pabianicka, dz. 186/11
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odwołanie od decyzji 819/2019 znak:AB.6740.916.2018, Górka Pabianicka, dz. 186/11"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdania z działań nadzorówodnych na terenie powiatu pabianickiego za 2018 r..pdf" na"Sprawozdania z działań nadzorów wodnych na terenie powiatupabianickiego za 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
XIII/84/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego" na"Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego z załącznikiem"
Dotyczy dokumentu:
6/9/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/10/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/10/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdania z działań nadzorów wodnych naterenie powiatu pabianickiego za 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/11/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej s/c, ul. Ogrodowa, obr. K - 14, dz. 534 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej s/c, ul. Ogrodowa, obr. K - 14, dz. 534 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
XIII/84/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/108/2019 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Nabór na stanowisko Kierownikaremontów.pdf" na "Nabór na stanowisko urzędnicze - księgowa.pdf"

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna