Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, przy ul. Kosmowskiej na działkach nr ewid. 377/21, 377/22, 377/3, 388, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, przy ul. Kosmowskiej na działkach nr ewid. 377/21, 377/22, 377/3, 388, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerówul. Kosmowskiej, dz. 377/21, 377/22, 388, m377/19, 377/20"
Dotyczy dokumentu:
obwieszzcenie dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Pabianice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III/24/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 7/2019
Dotyczy dokumentu:
2/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. Ornej w Pabianicach na działkach nr ewid. 158, 220/2, 219/5, 219/7, 218/2, 218/9, 222/7, 221/9, obręb P-29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. Ornej w Pabianicach na działkach nr ewid. 158, 220/2, 219/5, 219/7, 218/2, 218/9, 222/7, 221/9, obręb P-29.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, dz. 158, 220/2, 219/5, 219/7, 218/2, 218/9, 222/7, 221/9,obręb P-29."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Arkadiusza Jaksy z dnia 15 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Arkadiusza Jaksy z dnia 15 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedż"
Dotyczy dokumentu:
IV/31/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/22/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III/19/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/2/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/1/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/1/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/2/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/2/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/2/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/2/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/1/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/1/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/20/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/2/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/2/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji po zmianach"
Dotyczy dokumentu:
3/2/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/2/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/1/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/1/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/4/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
225/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z III Sesji Rady Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
III/27/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/26/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/25/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/23/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/22/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
58/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko naczelnika wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej w wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki w wydziale organizacyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - wniosek o przyznanie paczkiświątecznej"
Dotyczy dokumentu:
54/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - wniosek o udzielenie pożyczki"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Ewy Lewandowskiej z dnia 23 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Marcina Wolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Arkadiusza Jaksy z dnia 15 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Ewy Lewandowskiej z dnia 23 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna