Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 129/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 113/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 113/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
131/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
130/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
129/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
113/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach prac dotyczących ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Czołczyn, w gminie Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
122/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
122/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
122/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego przetargu dot. usługi społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego przetargu dot. usługi społecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół usługa społeczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji transportu międzynarodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji transportu międzynarodowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół transport.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji transportu międzynarodowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół transport.docx
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego przetargu dot. usługi społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego przetargu dot. usługi społecznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół usługa społeczna.docx
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół edukacyjno - kulturowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół edukacyjno - kulturowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego przetargu dot. usługi społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji transportu międzynarodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi organizacji programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej2, działka nr 188 i przy ul. Starej 4, działka nr 187
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
122/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Mickiewicza, obr. K - 8, dz. 142/7 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Mickiewicza, obr. K - 8, dz. 142/7 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Konstantynów Łódzki, ul. Mickiewicza, dz. 142/7, K-8"
Dotyczy dokumentu:
statut szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
statut szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
statut szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut szkoły"
Dotyczy dokumentu:
statut szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel języka niemieckiego, wicedyrektor - Andrzej Bartłomiejczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel plastyki - Małgorzata Śmiałkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel muzyki - Grzegorz Głaszcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Gorzelak Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel wychowania fizycznego - Michał Rosiński
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel wychowania fizycznego - Michał Rosiński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel języka angielskiego - Wioletta Różycka-Śpionek
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel języka angielskiego - Wioletta Różycka-Śpionek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel informatyki - Tomasz Przewoźny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel informatyki - Tomasz Przewoźny
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel języka angielskiego - Adrianna Krajewska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel języka angielskiego - Adrianna Krajewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel informatyki - Tomasz Przewoźny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nauczyciel informatyki - Tomasz Przewoźny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wioleta Kolasa- Domagała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Malinowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Jesion
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Ozimek - Kuklińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dominika Dominiak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Gwis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Natalia Winiarska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Jankowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula Informacyjna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ UMIESZCZONEJ PRZY REKRUTACJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ UMIESZCZONEJ PRZY REKRUTACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze - księgowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
53/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokół Nr 53/2019
Dotyczy dokumentu:
38/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej n/c z rur stalowych Dn 80 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 80 w Ksawerowie, przy ul. Traktorowej i Konopnickiej, na działkach nr ewid. 233, 214, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
zgłoszeni budowy i przebudowy sieci gazowej n/c z rur stalowych Dn 80na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90 oraz demontaż sieci gazowejstalowej Dn 80 w Ksawerowie,
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieciwodociągowej, dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej wKonstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Dotyczy dokumentu:
Zawiwdomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Srebrna Ostoja Północ”, na terenie dz. nr ewid. 2/630 i 2/635 przy ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych od września do grudnia 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Radnych od września do grudnia 2019 roku
Dotyczy dokumentu:
118/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
33/19
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 33/19 Starosty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
136/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna