Rejestr zmian w biuletynie

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Lutomiersk, oznaczonych jako działki: nr 22, nr 61, nr 92, obr. 6 Charbice Dolne oraz nr 75, obr. 1 Albertów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Sybiraków w Pabianicach, na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w ul. Sybiraków w Pabianicach,na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do działek nr ewid. 124/5 i 124/6 w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10 i 124/4, obręb P-15.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami dodziałek nr ewid. 124/5 i 124/6 w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, dz.85/10, 124/4
Dotyczy dokumentu:
Zawidomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ø 90 z odejściem i przyłączem wodociągowym ø 40 w Chechle Pierwszym, na działkach nr ewid. 306, 239/1, 239/2, 239/10, 236/15, 236/14, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ø 90 z odejściem i przyłączemwodociągowym ø 40 w Chechle Pierwszym,
Dotyczy dokumentu:
43/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Lutomiersk, oznaczonych jako działki: nr 22, nr 61, nr 92, obr. 6 Charbice Dolne oraz nr 75, obr. 1 Albertów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu 54/2019
Dotyczy dokumentu:
43/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu 43/2019

09.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Referent - Jolanta Szkopińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Jolanta Szkopińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy Referent - Dominika Gawinowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy Referent - Dominika Gawinowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pretargowym na dostawę 125 ton koksu oapłowego, grubego, gatunek I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII/86/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie " na "Załącznik -Sprawozdanie "
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ø110 na terenie dz. nr ewid. 203/7 i 203/11 w miejscowości Prusinowice, obręb 20, gm. Lutomiersk.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ø110 na terenie dz. nr ewid.203/7 i 203/11 w miejscowości Prusinowice, obręb 20, gm. Lutomiersk.
Dotyczy dokumentu:
49/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 49/2019
Dotyczy dokumentu:
33/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
XIII/82/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII/87/19
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XIII/88/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII/87/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII/86/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Familijnej 5 w Pabianicach, na działkach nr ewid. 214/2, 211, obręb P-11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Familijnej 5 w Pabianicach, na działkach nr ewid. 214/2, 211, obręb P-11.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Familijna 5, dz. 211, 214/2, Obręb P-11"

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - organizacja programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - organizacja programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - organizacja programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe KULT.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe transport.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6C do IWZ-Oświadczenie brakpowiązań.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6B do IWZ-Oświadczeniewykonawcy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6A do IWZ-Oświadczeniewykonawcy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja MENU.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do IWZ -Wzór Umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do IWZ - Doświadczenie-wykazusług.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel geografii - Anna Buczek
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka niemieckiego Agnieszka Michaś-Michalska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka niemieckiego - Mariola Śpiewok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka angielskiego - Katarzyna Kozłowska-Marks
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka angielskiego - Dorota Woźniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel historii - Marcin Branicki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
126/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
125/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
124/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
123/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
103/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
99/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
99/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna