Rejestr zmian w biuletynie

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA PEDAGOGICZNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 139/18 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminuorganizacyjnego Domu Pomocy Społecznej wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
40/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie powołania komisjiegzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywaniesłużby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
39/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 14.09.2018 roku w sprawie powołaniakomisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącegoodbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
41/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 41/18 Starosty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu2004 roku.

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
RADA PEDAGOGICZNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA PEDAGOGICZNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2004 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
160/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2005roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2005 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
37/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2005 roku.

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc sierpień 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc lipiec 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2005roku.
Dotyczy dokumentu:
LV/391/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2005roku.
Dotyczy dokumentu:
LV/390/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
163/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
162/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
161/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Małgorzata Wiśniewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Małgorzata Wiśniewska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2005roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2005 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2005 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2005roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2005roku.
Dotyczy dokumentu:
158/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2006 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
158/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2006 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2006roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2018roku.

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
LIV/385/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
LIV/388/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LIV/387/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LIV/386/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2018 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Parkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Parkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Piątkowisko, ul. Parkowa dz. 609/12, 609/13, gm. Pabianice"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w Rydzynach, na dz. nr ewid.: 30/2, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w Rydzynach, na dz. nr ewid.: 30/2, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Rydzyny,dz. 30/2, gm. Pabianice"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Piątkowisko, dz. 353/16, 525, gm. Pabianice"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna