Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
226/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LVII/404/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
LVI/395/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LVII/404/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LVI/395/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1- wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomosci gruntowych położonych w gminie Pabianice w obrębie 15 Okołowice, oznaczonych jako działki nr: 111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 109/3, 134/8, 550/10 przeznaczonych do oddania w użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
223/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
222/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, pl. Wolności 8, obr. K - 10, 109/8, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, pl. Wolności 8, obr. K - 10, 109/8, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Granitowej, na działkach nr ewid. 1586, 1587/5, 1587/25, 1579/6, 2115/2, 1589/13, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Granitowej, na działkach nr ewid. 1586, 1587/5, 1587/25, 1579/6, 2115/2, 1589/13, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag isprzeciwu,Ksawerów, ul. Granitowa, dz. nr ewid. 1586, 1587/5, 1587/25,1579/6, 2115/2, 1589/13, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Tylnej, Twardej, Świerkowej, na działkach nr ewid. 370/5, 369/6, 382/9, 371, 378/1, 378/2, 377/21, 377/22, 377/3, 379
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Tylnej, Twardej, Świerkowej, na działkach nr ewid. 370/5, 369/6, 382/9, 371, 378/1, 378/2, 377/21, 377/22, 377/3, 379
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag isprzeciwu,Ksawerów, ul. Tylna, dz. 382/9, 371, 378/1, 378/2, 377/21,377/22, 377/3, 379, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
Klub radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia odbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie, przy ul. Granitowej 19 na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/14, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie odbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie,przy ul. Granitowej 19 na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/14, gm.Ksawerów.
Dotyczy dokumentu:
226/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
3/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 3/2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/9/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LVI/397/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
219/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych od listopada do grudnia 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
36/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/10/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Program" na "Załącznik - Program"
Dotyczy dokumentu:
II/10/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Pabianickiego dot. odmowy ustalenia, że nieruchomości położone w gminie Dobroń w obrębie 7 Ldzań, stanowią mienie gromadzkie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
181/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/12/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy, Hermanów, dz. 108/15, 108/11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy, Hermanów, dz. 108/15, 108/11
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Hermanów, dz. 108/15, 108/11, gm. Pabianice"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/11/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Anna Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... następna