Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące głoszenia budowy linii oświetlenia ulic w miejscowości Wola Zaradzyńska, na dz. nr ewid.: 456/3, 457/2, 458, 460, 538/6, 462/1, 462/2, 463, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące głoszenia budowy linii oświetlenia ulic w miejscowości Wola Zaradzyńska, na dz. nr ewid.: 456/3, 457/2, 458, 460, 538/6, 462/1, 462/2, 463, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu WolaZaradzyńska, na dz. nr ewid.: 456/3, 457/2, 458, 460, 538/6, 462/1,462/2, 463, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
201/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
199/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
197/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2018

Dotyczy dokumentu:
200/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
198/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Miodowej, Pabianice, ul. Bociania na działkach nr ewid. 116, obręb P-17 oraz na działkach nr ewid. 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15, obręb P-28.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul.Miodowej, Pabianice, ul. Bociania.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w Kudrowicach, na dz. nr ewid. 265/21, 265/20, 265/38, 154
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja pokontrolna"
Dotyczy dokumentu:
299/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 299/2018

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
300/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 300/2018
Dotyczy dokumentu:
255/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
2/58/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/60/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/52/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z komisji"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgoszenia zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze na dz. nr ewid.: 372/5, 373/2, 372/6, 372/7, 371/3, 372/3, 371/2, 372/2, 224/8, 306, 373/1, 372/1, 372/8, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgoszenia zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze na dz. nr ewid.: 372/5, 373/2, 372/6, 372/7, 371/3, 372/3, 371/2, 372/2, 224/8, 306, 373/1, 372/1, 372/8, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, ChechłoPierwsze, dz. nr ewid.: 372/5, 372/6, 372/3, 372/2, 224/8, 306, 373/1,372/1, 372/8, gm. Dobroń"
Dotyczy dokumentu:
LVII/402/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LVII/403/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna