Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 16/18 w sprawie powołania Komisji do dokonaniawydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej dobrakowania.
Dotyczy dokumentu:
Radca Prawny - Bogdana Grabarz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątaczka - Jadwiga Buczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Marcin Gajdka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Adrian Piesik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Dorota Jurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Marzenna Bartyzel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/342/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/341/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/344/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/343/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/340/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/339/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/338/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/334/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.04.2018

Dotyczy dokumentu:
XLVIII/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIX/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIX/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIX/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia Komisji

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nN, na działkach nr ewid. 754, 773/10 w Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, ul. Spółdzielcza, obr. K - 17, dz. 2/467, 2/621, 2/623, 2/622, 2/624, 2/629, 2/625, 2/630, 2/626, 2/631, 2/627, 2/632, 2/628, 2/633, 2/634 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referent - Żanetta Makowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referent - Żanetta Makowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Stanisława Dziębowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Stanisława Dziębowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Agnieszka Kulpińska-Górska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - Barbara Żwańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna