Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Tobieńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Tobieńska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Referent - Patrycja Sobczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Patrycja Sobczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Bocianiej w Pabianicach, na dz. nr ewid.: 53/3, 53/20, 53/8, obręb P-29.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w ul. Bocianiej w Pabianicach, nadz. nr ewid.: 53/3, 53/20, 53/8, obręb P-29.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Karminowej w Ksawerowie, na dz. nr ewid.: 625/1, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zodejściami w kierunku posesji w ul. Karminowej w Ksawerowie, na dz. nrewid.: 625/1.

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o złożonych ofertach na dostawę 125 ton koksu opałowego, grubego, klasy I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
297/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 297/2018
Dotyczy dokumentu:
290/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 290/2018
Dotyczy dokumentu:
266/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie z art 10 K.p.a i przedłużenieterminu załatwienia sprawy"
Dotyczy dokumentu:
268/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie"
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie
Dotyczy dokumentu:
LVII/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. - korekta nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
252/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
252/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 252/2018
Dotyczy dokumentu:
LVII/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę krzeseł i stołów dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo do pełnomocnika"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączem w Dłutowie, przy ul. Wspólnej, na dz. nr ewid.: 211/2, 211/5, 211/4, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączem w Dłutowie, przy ul. Wspólnej, na dz. nr ewid.: 211/2, 211/5, 211/4, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Dłutów, ul. Wspólna, dz. nr ewid.: 211/2, 211/5, 211/4, gm.Dłutów."
Dotyczy dokumentu:
189/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
188/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie - Okręg nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie - Okręg nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie - Okręg nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie - Okręg nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (okręgu wyborczego) do Sejmiku Województwa Łódzkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna