PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI SPRAW OBYWATELSKICH,
PROMOCJI ORAZ ROZWOJU POWIATU

 1. Komisja współdziała z:
  • Wydziałem Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
  • Wydziałem Komunikacji i Transportu,
  • Powiatowym Urzędem Pracy
  • Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
  • Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Skarbnikiem Powiatu
   w sprawach uchwalenia i wykonywania budżetu Powiatu w działach i rozdziałach
   dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej
   i turystyki oraz komunikacji i transportu.
 2. Przedmiotem i głównymi kierunkami działania Komisji są w szczególności sprawy:
  • służby zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • kultury,
  • kultury fizycznej, sportu i turystyki,
  • zmiany obywatelstwa,
  • zmiany imion i nazwisk,
  • zbiórek publicznych,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • poboru do służby wojskowej,
  • zarządzania kryzysowego,
  • nadzoru nad stowarzyszeniami,
  • wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
  • rejestracji i ewidencji pojazdów,
  • nadzoru nad stacjami diagnostycznymi pojazdów,
  • nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
  • koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących usługi
  • zbiorowego przewozu osób na terenie Powiatu,
  • promocji Powiatu,
  • współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania
   Powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
  • ustanawiania oraz używania odznak i symboli Powiatu,
  • aktywnych form zwalczania bezrobocia i jego skutków,
  • aktywizacji zawodowej,
  • działalności gospodarczej,
  • osób na zasiłkach przedemerytalnych,
  • powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
   rynku pracy,
  • funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 3. Opiniowanie projektów budżetu:
  • Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich,
  • Wydziału Komunikacji i Transportu,
  • Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
   oraz sprawozdań z wykonania tych budżetów.
 4. Opiniowanie projektów budżetów wydziałów i biura, o których mowa w pkt. 1
  i sprawozdań z wykonania tych budżetów.
 5. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i firmami zajmującymi się zbiorowymi
  przewozami osób na terenie Powiatu, organizacjami konsumenckimi i innymi, których
  statutowymi zdaniami są sprawy wymienione w pkt. 2.
 6. Współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami których statutowym
  zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym i organizacjami zrzeszających osoby
  na zasiłkach przedemerytalnym.
 7. Współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami skupiającymi pracodawców.
 8. Opiniowanie wszelkich działań mających na celu zwiększenie miejsc pracy na terenie
  Powiatu oraz działań dotyczących rozwoju i promocji Powiatu.
 9. Współdziałanie z pozostałymi jednostkami i organizacjami zajmującymi się
  problematyką wymienioną w pkt. 2.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działania Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:11.12.2014 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.12.2014 13:10