uchwała Nr

z dnia

w sprawie

VII/45/15

26-03-2015 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych

VII/44/15

26-03-2015 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2015

VII/43/15

26-03-2015 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2015

VII/42/15

26-03-2015 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2015 roku,otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

VII/41/15

26-03-2015 przyjecia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015

VII/40/15

26-03-2015 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

VII/39/15

26-03-2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

VII/38/15

26-03-2015 przekazania środków finansowych na zakup drukarek i niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

VII/37/15

26-03-2015 zatwierdzenia projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim ( nr I-IV) w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

VII/36/15

26-03-2015 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy"

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:09.04.2015 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:09.04.2015 10:33