Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

263/16

31-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok. .

262/16

31-03-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

261/16

31-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

260/16

31-03-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

259/16

31-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

258/16

29-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

257/16

29-03-2016 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących .

256/16

29-03-2016 udzielenia upoważnienia .

255/16

29-03-2016 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do sprzedaży .

254/16

23-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

253/16

23-03-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

252/16

21-03-2016 zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pabianicach na 2016 rok .

251/16

21-03-2016 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

250/16

21-03-2016 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

249/16

21-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

248/16

21-03-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

247/16

21-03-2016 ustalenia zasad, kryteriów i terminów rekrutacji kandydatów na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach na rok szkolny 2016 /2017 .

246/16

21-03-2016 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach .

245/16

21-03-2016 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla pomiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

244/16

14-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

243/16

07-03-2016 upowaznienia osoby do składania oświadczeń woli
 
.

242/16

07-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

241/16

07-03-2016 Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Pabianicach .

240/16

07-03-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

239/16

07-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

238/16

07-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

237/16

07-03-2016 zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu piotrkowskiego .

236/16

07-03-2016 zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej działki nr ewid. 85/5 (w obrębie O-8) w miejscowości Ozorków, Powiat Zgierski i wyłączenia jej z użytkowania .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:11.04.2016 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.04.2016 15:17