Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

304/16

30-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

303/16

30-05-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

302/16

30-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

301/16

30-05-2016 nzmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

300/16

30-05-2016 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

299/16

24-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

298/16

24-05-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

297/16

24-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

296/16

23-05-2016 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 1 500 000,00 zł. .

295/16

23-05-2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach .

294/16

23-05-2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach .

293/16

23-05-2016 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki .

292/16

23-05-2016 unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach .

291/16

23-05-2016 unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach .

290/16

23-05-2016 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

289/16

23-05-2016 przekazania realizacji projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach"; .

288/16

13-05-2016 upowaznienia osoby do składania oświadczeń woli .

287/16

13-05-2016 upowaznienia osoby do składania oświadczeń woli
 
.

286/16

13-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

285/16

13-05-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

284/16

09-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

283/16

09-05-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

282/16

04-05-2016 uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku .

281/16

04-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 r. .

280/16

04-05-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok. .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickego podjętych w maju 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:13.06.2016 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:13.06.2016 11:54