Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 04-08-2016 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 150 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 140063-2016

Nr Sprawy ZP/18/2016

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 13 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

 1. EKOSIL Zdzisław Dzieciuch 41-807 Zabrze, Handlowa 2 c

- wartość wybranej oferty brutto : 85423,50

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Kryterium oceny ofert stanowiła cena- 90% i termin dostawy-10 %.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

 • Biuro Handlowe INTERCO Sp. z o.o. 40-272 Katowice, Graniczna 29 – oferta uzyskała 95,92 pkt;
 • Barteks Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, 95-061 Dmosin, Teresin 2 – oferta uzyskała 94,18 pkt;
 • P.W. ATEX, 44-145 Pilchowice, Gliwicka 3 – oferta uzyskała 96,81 pkt;
 • Bio Energia Silesia Sp. z o.o., 40-474 Katowice, Wojciecha 26 – oferta uzyskała 92,51 pkt;
 • Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Handel Materiałami Opałowymi Robert Baran, 33-300 Nowy Sącz, Mała Poręba 68b – oferta uzyskała 87,17 pkt;
 • Silent Trend Energy Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, Tworzeń 8– oferta uzyskała 88,62 pkt;
 •  Remes Sp. z o.o., 40-058 Katowice, M. Skłodowskiej-Curie 22 – oferta uzyskała 84,41 pkt;
 • Materiały Budowlane i Opał Anna Cieślak, 95-200 Pabianice, Porszewice 24A – oferta uzyskała 93,34 pkt;
 • AGJ Sp. z o.o. 91-463 Łódź, Łagiewnicka 54/56 – oferta uzyskała 91,71 pkt.
 1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Górny Śląsk Sp. z o.o.,44-190 Knurów, Przemysłowa 24; „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o., 60-648 Poznań, Piątkowska 149/6; koresp:86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38; STANPAW Sp. z o.o., 41-303 Dąbrowa Górnicza, Tworzeń 176- nie spełniały warunków udziału w postępowaniu.
 2. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Łódzki 12-08-2016

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 150 ton koksu opałowego grubego I gatunku dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:12.08.2016 05:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:12.08.2016 05:21