Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie
___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 04-11-2016 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 331539-2016

Nr Sprawy ZP/23/2016

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 13 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

  1. EKOSIL Zdzisław Dzieciuch 41-807 Zabrze, Handlowa 2 c

- wartość wybranej oferty brutto : 28474,50

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Kryterium oceny ofert stanowiła cena- 90% i termin dostawy-10 %.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

  • STANPAW Sp. z o.o., 41-303 Dąbrowa Górnicza , Tworzeń 176 – oferta uzyskała 72,19 pkt;
  • Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp.J., 84-240 Reda, Gdańska 78A – oferta uzyskała 69,11 pkt;
  • Silent Trend Energy Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, Tworzeń 8– oferta uzyskała 73,14 pkt;
  •  Remes Sp. z o.o., 40-058 Katowice, M. Skłodowskiej-Curie 22 – oferta uzyskała 71,28 pkt;
  • AGJ Sp. z o.o. 91-463 Łódź, Łagiewnicka 54/56 – oferta uzyskała 70,39 pkt.
  1. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
  2. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 30-11-2016

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 50 ton koksu opałowego grubego I gatunku dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:30.11.2016 06:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:30.11.2016 06:16