uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXX/229/16

21-12-2016 rozpatrzenia skargi.

XXX/228/16

21-12-2016 zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

XXX/227/16

21-12-2016 przyjęcia "Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.

XXX/226/16

21-12-2016 uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pabianickiego."

XXX/225/16

21-12-2016 przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016 - 2019 z perpektywą do 2024 roku

XXX/224/16

21-12-2016 zmiany statutów:Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach

XXX/223/16

21-12-2016 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

XXX/222/16

21-12-2016 ustalenia wykazu wydatków, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

XXX/221/16

21-12-2016 zmiany uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 9 czerwca 2016 r.

XXX/220/16

21-12-2016 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

XXX/219/16

21-12-2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

XXX/218/16

21-12-2016 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75

XXX/217/16

21-12-2016 uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

XXX/216/16

21-12-2016 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022

XIX/215/16

01-12-2016 trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

XIX/214/16

01-12-2016 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2016 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

XIX/213/16

01-12-2016 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej"

XIX/212/16

01-12-2016 Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

XIX/211/16

01-12-2016 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

XIX/210/16

01-12-2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

XIX/209/16

01-12-2016 zmiany uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października 2016 roku

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:02.03.2017 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:02.03.2017 10:42