Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

20/17

27-02-2017 określenia podziału i wysokości dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. .

19/17

27-02-2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach .

18/17

27-02-2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach .

17/17

27-02-2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach .

16/17

27-02-2017 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. .

15/17

20-02-2017 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli .

14/17

20-02-2017 Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli .

13/17

20-02-2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku .

12/17

20-02-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

11/17

20-02-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

10/17

13-02-2017 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 3 000 000,00 zł .

09/17

13-02-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

08/17

06-02-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

07/17

06-02-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

06/17

02-02-2017 upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)” .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:29.03.2017 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:29.03.2017 11:20