Zestawienie kart wydanych w 2009 roku
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3259
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydgaszenie desyzji Starosty Pabianickiego nr 115/06 z dnia 25.04.2006 r., znak OŚ.7644-4-1/06 w zwiazku ze zmiana prowadzącego instalację
3 Znak sprawy OŚ.7466-4/06
4 Data złożenia 2009-01-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) MASPRIMO Zakład Mięsny

Aneta Wiaderek

Jadwinin 17

95-200 Pabianice

REGON: 100511074
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 3260
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3260 Nr 3261 Nr 3262
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3261
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
3 Znak sprawy OŚ.7644-1/09
4 Data złożenia 2009-01-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) MASPRIMO Zakład Mięsny

Aneta Wiaderek

Jadwinin 17

95-200 Pabianice

REGON: 100511074
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 3262
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3259 Nr 3260 Nr 3262
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3263
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
3 Znak sprawy OŚ.7644-2/09
4 Data złożenia 2009-01-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Swedwood Poland Sp. z o.o.

Oddział Konstantynów Łódzki

ul. Niesiecin 7

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 3264
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3190 Nr 3191 Nr 3264 Nr 3265 Nr 3378 Nr 3379
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3248
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórke istniejącej kładki na rzeceŁodce w km 1+850 ul. Krótka w Konstantynowie Ł. i wykonanie przepustu z blachy falistej, wykonanie umocnień koryta, wykonanie przejścia sieciągazową i wodociągową.
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/1/09
4 Data złożenia 2009-01-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3249
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3320
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę koryta rzeki Łódki w Konstantynowie Łódzkim na ul. Krótkiej poprzez zamontowanie przepustu z blachy falistej, wykonanie umocnień, przejścia siecią gazową oraz rozbiórkę istniejącej kładki
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/1/09
4 Data złożenia 2009-01-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie

Referat Techniczno-Inwestycyjny

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3321
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1841 Nr 1842 Nr 1853 Nr 1854 Nr 1875 Nr 1876 Nr 1537 Nr 1574 Nr 1542 Nr 1565 Nr 1545 Nr 1586 Nr 1563 Nr 1540 Nr 1548 Nr 1551 Nr 1581 Nr 1570 Nr 1591 Nr 1674 Nr 1625 Nr 1686 Nr 1604 Nr 1667 Nr 1584 Nr 1650 Nr 1579 Nr 1605 Nr 1640 Nr 1626 Nr 1594 Nr 1609 Nr 1585 Nr 1627 Nr 1632 Nr 1651 Nr 1646 Nr 1695 Nr 1612 Nr 1593 Nr 1683 Nr 1628 Nr 1664 Nr 1711 Nr 1631 Nr 1703 Nr 1634 Nr 1649 Nr 1694 Nr 1679 Nr 1698 Nr 1730 Nr 1658 Nr 1735 Nr 1670 Nr 1723 Nr 1659 Nr 1715 Nr 1680 Nr 1692 Nr 1818 Nr 1788 Nr 1706 Nr 1702 Nr 1741 Nr 1739 Nr 1794 Nr 1810 Nr 2192 Nr 2193 Nr 2549 Nr 2547 Nr 2548 Nr 2550 Nr 2573 Nr 2574 Nr 2651 Nr 2652 Nr 2687 Nr 2688 Nr 2725 Nr 2726 Nr 2751 Nr 2752 Nr 2754 Nr 2753 Nr 2756 Nr 2755 Nr 2757 Nr 2758 Nr 2933 Nr 2934 Nr 2935 Nr 2936 Nr 3013 Nr 3014 Nr 3015 Nr 3016 Nr 3017 Nr 3018 Nr 3019 Nr 3020 Nr 3021 Nr 3022 Nr 3023 Nr 3024 Nr 3025 Nr 3026 Nr 3027 Nr 3028 Nr 3053 Nr 3054 Nr 3055 Nr 3056 Nr 3113 Nr 3114 Nr 3321
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3902
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu Bulwarów w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-1/09
4 Data złożenia 2009-01-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Miejska Pabianice

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3903
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1980 Nr 1981 Nr 1982 Nr 1983 Nr 2014 Nr 2015 Nr 2060 Nr 2061 Nr 2062 Nr 2063 Nr 2064 Nr 2366 Nr 2367 Nr 2411 Nr 2412 Nr 2413 Nr 2414 Nr 3148 Nr 3149 Nr 3274 Nr 3275 Nr 3276 Nr 3277 Nr 3741 Nr 3742 Nr 3751 Nr 3752 Nr 3761 Nr 3762 Nr 3777 Nr 3778 Nr 3903 Nr 3926 Nr 3927 Nr 3928 Nr 3929 Nr 3934 Nr 3935 Nr 3982 Nr 3983 Nr 4183 Nr 4184 Nr 4465 Nr 4466 Nr 4508 Nr 4509 Nr 4549 Nr 4550
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3904
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ul. Kościuszki na wysokości posesji 6 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-2/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3905
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3906
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu dz. nr ew. 346, ul Kościuszki róg ul. Curie-Skłodowskiej w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-3/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3907
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3908
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ul. Cichej róg ul. Orlej w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-4/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3909
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3910
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z dz nr ew. 154/4 na ul. Żwirki i Wigury w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-5/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3911
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3912
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 186/6, ul. Konopnickiej na wysokości posesji 21 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-6/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3913
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3914
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 39 drzew z terenu działki nr ew. 116/2, ul. Orzechowa w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-7/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3915
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3916
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 34, ul. Tkacka na wysokosci parkingu przy ul. ŁAskiej 40 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-8/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3917
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3918
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 436, ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-9/09
4 Data złożenia 2009-01-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3919
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3627
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Powiatu Pabianickiego.
3 Znak sprawy OŚ.7637-1-2/09
4 Data złożenia 2009-01-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) AM Trans Progres Sp. z o.o.

Sarmacka 7

61-616 Poznań

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3628
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3392 Nr 3459 Nr 3628 Nr 3629 Nr 3630
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3920
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 196/4, ul. Gdańska w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-10/09
4 Data złożenia 2009-01-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3921
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3922
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z działki nr ew. 76/2 na wysokości posesji nr 1 i nr 17 przy ul. Ossowskiego w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-11/09
4 Data złożenia 2009-01-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3923
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3924
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew topoli, 13 drzew klonu, 2 drzew jesion, 1 drzewa świerk, 1 drzewa dzika grusza, 4 drzew wiąz, 1 drzewa dąb z terenu działki nr ew. 69 w Petrykozach
3 Znak sprawy OŚ.6118-12/09
4 Data złożenia 2009-01-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Pabianice

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3925
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2474 Nr 2475 Nr 3134 Nr 3135 Nr 3925 Nr 4455 Nr 4456 Nr 4480 Nr 4481 Nr 4484 Nr 4485
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3280
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe sieci drenarskiej na działkach 150/1 i 150/2 w Hucie Dłutowskiej ul. Pabianicka
3 Znak sprawy OŚ.DG.6224/2-1/09
4 Data złożenia 2009-02-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Aneta i Paweł Klich

Kolonia Drużbice 136

97-403 Drużbice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawne
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3281
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3281 Nr 3322 Nr 3323
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3322
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę sieci drenarskiej w obrębie działek nr. ew. 150/1 i 150/2 na ul. Pabianickiej w Hucie Dłutowskiej, gm. Dłutów
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/2/09
4 Data złożenia 2009-02-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Aneta i Paweł Klich

Kolonia Drużbice 136

97-403 Drużbice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3323
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3280 Nr 3281 Nr 3323
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3926
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew (topola, 2 olsza, dąb, klon) z terenu działki nr ew. 217, MOSiR w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-13/09
4 Data złożenia 2009-02-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Miejska Pabianice

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3927
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1980 Nr 1981 Nr 1982 Nr 1983 Nr 2014 Nr 2015 Nr 2060 Nr 2061 Nr 2062 Nr 2063 Nr 2064 Nr 2366 Nr 2367 Nr 2411 Nr 2412 Nr 2413 Nr 2414 Nr 3148 Nr 3149 Nr 3274 Nr 3275 Nr 3276 Nr 3277 Nr 3741 Nr 3742 Nr 3751 Nr 3752 Nr 3761 Nr 3762 Nr 3777 Nr 3778 Nr 3902 Nr 3903 Nr 3927 Nr 3928 Nr 3929 Nr 3934 Nr 3935 Nr 3982 Nr 3983 Nr 4183 Nr 4184 Nr 4465 Nr 4466 Nr 4508 Nr 4509 Nr 4549 Nr 4550
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3928
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki nr ew. 115/2 (skrzyżowanie ul. Eichlera i Nowoprojektowanej) w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-14/09
4 Data złożenia 2009-02-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Miejska Pabianice

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3929
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1980 Nr 1981 Nr 1982 Nr 1983 Nr 2014 Nr 2015 Nr 2060 Nr 2061 Nr 2062 Nr 2063 Nr 2064 Nr 2366 Nr 2367 Nr 2411 Nr 2412 Nr 2413 Nr 2414 Nr 3148 Nr 3149 Nr 3274 Nr 3275 Nr 3276 Nr 3277 Nr 3741 Nr 3742 Nr 3751 Nr 3752 Nr 3761 Nr 3762 Nr 3777 Nr 3778 Nr 3902 Nr 3903 Nr 3926 Nr 3927 Nr 3929 Nr 3934 Nr 3935 Nr 3982 Nr 3983 Nr 4183 Nr 4184 Nr 4465 Nr 4466 Nr 4508 Nr 4509 Nr 4549 Nr 4550
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3930
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 drzew z terenu działki nr ew. 342/2 w Lutomiersku, oraz 27 m2 krzewów z terenu działki nr ew. 342/2 w Lutomiersku
3 Znak sprawy OŚ.6118-15/09
4 Data złożenia 2009-02-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3931
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3932
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 65/2, ul. Mielczarskiego na wysokosci posesji 21 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-16/09
4 Data złożenia 2009-02-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3933
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3934
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 217 (MOSiR), oraz 12 drzew z terenu działki nr ew. 69 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-17/09
4 Data złożenia 2009-02-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Miejska Pabianice

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3935
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1980 Nr 1981 Nr 1982 Nr 1983 Nr 2014 Nr 2015 Nr 2060 Nr 2061 Nr 2062 Nr 2063 Nr 2064 Nr 2366 Nr 2367 Nr 2411 Nr 2412 Nr 2413 Nr 2414 Nr 3148 Nr 3149 Nr 3274 Nr 3275 Nr 3276 Nr 3277 Nr 3741 Nr 3742 Nr 3751 Nr 3752 Nr 3761 Nr 3762 Nr 3777 Nr 3778 Nr 3902 Nr 3903 Nr 3926 Nr 3927 Nr 3928 Nr 3929 Nr 3935 Nr 3982 Nr 3983 Nr 4183 Nr 4184 Nr 4465 Nr 4466 Nr 4508 Nr 4509 Nr 4549 Nr 4550
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3290
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej
3 Znak sprawy OŚ.PM.6223/5/09
4 Data złożenia 2009-02-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

REGON: 610188201
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 415 Nr 498 Nr 1169 Nr 413 Nr 378 Nr 1287 Nr 2409 Nr 2410 Nr 2494 Nr 2495 Nr 2822 Nr 3293 Nr 3295 Nr 4340 Nr 4341 Nr 4342 Nr 4379 Nr 4380
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3293
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej
3 Znak sprawy OŚ.PM.6223/5/09
4 Data złożenia 2009-02-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

REGON: 610188201
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3295
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 415 Nr 498 Nr 1169 Nr 413 Nr 378 Nr 1287 Nr 2409 Nr 2410 Nr 2494 Nr 2495 Nr 2822 Nr 3290 Nr 3295 Nr 4340 Nr 4341 Nr 4342 Nr 4379 Nr 4380
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3324
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wowu przydrożnego w ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim wraz z odprowadzeniami wód opadowych i roztopowych przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr. 1112E
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/3/09
4 Data złożenia 2009-02-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Powiatu w Pabianicach

Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3325
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3325 Nr 4274 Nr 4275
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3936
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 135/2, ul. Toruńska na wysokości posesji nr 25 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-18/09
4 Data złożenia 2009-02-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3937
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3938
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 549, ul. Kilińskiego 57 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-19/09
4 Data złożenia 2009-02-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3939
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3942
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o przedłużenie realizacji decyzji z dnia 19.12.2008 znak sprawy OŚ.6118-110/08
3 Znak sprawy OŚ.6118-21/09
4 Data złożenia 2009-03-09
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Ksawerów

Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3943
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1614 Nr 1559 Nr 1558 Nr 1597 Nr 1554 Nr 1561 Nr 1618 Nr 1598 Nr 1582 Nr 1656 Nr 1571 Nr 1643 Nr 1639 Nr 1699 Nr 1684 Nr 1588 Nr 1589 Nr 1608 Nr 1655 Nr 1642 Nr 1748 Nr 1707 Nr 1678 Nr 1738 Nr 1700 Nr 1731 Nr 1685 Nr 1726 Nr 1708 Nr 1716 Nr 1740 Nr 1728 Nr 1710 Nr 1721 Nr 1747 Nr 1737 Nr 1789 Nr 1758 Nr 1746 Nr 1779 Nr 1755 Nr 1757 Nr 1770 Nr 1780 Nr 1765 Nr 1784 Nr 1808 Nr 1820 Nr 1801 Nr 1821 Nr 2302 Nr 2303 Nr 3096 Nr 3763 Nr 3764 Nr 3765 Nr 3766 Nr 3943 Nr 4078 Nr 4079 Nr 4105 Nr 4106 Nr 4115 Nr 4116 Nr 4203 Nr 4204 Nr 4205 Nr 4206 Nr 4257 Nr 4258
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3940
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki nr ew. 174/1, ul. Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-20/09
4 Data złożenia 2009-03-10
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3941
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1873 Nr 1874 Nr 2555 Nr 2556 Nr 2557 Nr 2558 Nr 2559 Nr 2560 Nr 2577 Nr 2578 Nr 2584 Nr 2583 Nr 2605 Nr 2603 Nr 2604 Nr 2606 Nr 2617 Nr 2618 Nr 2639 Nr 2640 Nr 2643 Nr 2644 Nr 2655 Nr 2656 Nr 2665 Nr 2666 Nr 2689 Nr 2691 Nr 2690 Nr 2692 Nr 2693 Nr 2694 Nr 2695 Nr 2696 Nr 2715 Nr 2716 Nr 2727 Nr 2728 Nr 2735 Nr 2736 Nr 3673 Nr 3674 Nr 3684 Nr 3685 Nr 3700 Nr 3701 Nr 3702 Nr 3703 Nr 3704 Nr 3707 Nr 3708 Nr 3711 Nr 3712 Nr 3713 Nr 3714 Nr 3721 Nr 3722 Nr 3769 Nr 3770 Nr 3775 Nr 3776 Nr 3862 Nr 3863 Nr 3866 Nr 3867 Nr 3882 Nr 3883 Nr 3898 Nr 3899 Nr 3941 Nr 3962 Nr 3963
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3944
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ze względu na zakłucenie stosunków wodnych na działce nr ew. 372/16 w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-22/09
4 Data złożenia 2009-03-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Marek Kamiński

60. P. Piechoty Wielkopolskiej 4

99-100 Łęczyca

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3945
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3945
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3946
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 332/2 połozonej przy ul. Śniadeckiego 6a w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-23/09
4 Data złożenia 2009-03-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miasta Pabianic

Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska

św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3947
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 857 Nr 189 Nr 190 Nr 580 Nr 529 Nr 1013 Nr 1047 Nr 1054 Nr 1061 Nr 1084 Nr 1130 Nr 1146 Nr 2071 Nr 2074 Nr 2076 Nr 2081 Nr 2082 Nr 2083 Nr 2084 Nr 2085 Nr 2086 Nr 2087 Nr 2088 Nr 2089 Nr 2090 Nr 2091 Nr 2092 Nr 2135 Nr 2136 Nr 2337 Nr 2338 Nr 2137 Nr 2138 Nr 2170 Nr 2171 Nr 2172 Nr 2173 Nr 2182 Nr 2183 Nr 2188 Nr 2189 Nr 2190 Nr 2191 Nr 2194 Nr 2197 Nr 2198 Nr 2222 Nr 2229 Nr 2230 Nr 2276 Nr 2277 Nr 2290 Nr 2291 Nr 2300 Nr 2301 Nr 2311 Nr 2312 Nr 2568 Nr 2567 Nr 2579 Nr 2580 Nr 2615 Nr 2616 Nr 2623 Nr 2637 Nr 2638 Nr 2653 Nr 2654 Nr 2677 Nr 2676 Nr 2675 Nr 2678 Nr 2679 Nr 2678 Nr 2718 Nr 2723 Nr 2724 Nr 2937 Nr 2938 Nr 2939 Nr 2940 Nr 2947 Nr 2948 Nr 2989 Nr 2990 Nr 2991 Nr 2992 Nr 2993 Nr 2994 Nr 2995 Nr 2996 Nr 2997 Nr 2998 Nr 2999 Nr 3000 Nr 3001 Nr 3002 Nr 3003 Nr 3004 Nr 3009 Nr 3010 Nr 3011 Nr 3012 Nr 3033 Nr 3034 Nr 3035 Nr 3036 Nr 3045 Nr 3046 Nr 3047 Nr 3048 Nr 3073 Nr 3074 Nr 3075 Nr 3076 Nr 3081 Nr 3082 Nr 3083 Nr 3084 Nr 3085 Nr 3086 Nr 3087 Nr 3088 Nr 3089 Nr 3090 Nr 3091 Nr 3092 Nr 3107 Nr 3108 Nr 3947
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3326
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. rozbudowy drogii krajowej nr. 71 na odcinku Ko nstantynów Łódzki - Pabianice
3 Znak sprawy OŚ.6224/4/09
4 Data złożenia 2009-03-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

w Poznaniu

Zdąbrzyńska 29

60-359 Poznań

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3327
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3327
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3296
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z działki nr. ew. 38/2 w Konstantynowie Łódzkim ul. Ignacew 9
3 Znak sprawy OŚ.KM.6223/6/09
4 Data złożenia 2009-03-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) "BACHUS"

Jerzy Leszczyński

ul. Ignacew 9

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3297
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2777 Nr 2778 Nr 3297
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3298
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji miejskiej ul. Barucha w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.PM-6223/7/09
4 Data złożenia 2009-03-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach

Partyzancka 66/72

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3299
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1877 Nr 1878 Nr 1926 Nr 2362 Nr 3235 Nr 3236 Nr 3299
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3328
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miejskiej Pabianice na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowyh oraz wykonanie urządzeń odnych
3 Znak sprawy OŚ.PM.6224/5/09
4 Data złożenia 2009-03-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3329
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1215 Nr 1236 Nr 1183 Nr 1165 Nr 1242 Nr 1299 Nr 1235 Nr 1244 Nr 1277 Nr 1343 Nr 1300 Nr 1342 Nr 1368 Nr 2105 Nr 2243 Nr 2244 Nr 3329 Nr 4531
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3948
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 drzew i 5 m2 krzewów z działki nr ew. 342/2 w Lutomiersku
3 Znak sprawy OŚ.6118-24/09
4 Data złożenia 2009-03-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3949
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3497
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
3 Znak sprawy OŚ.7637-1/09
4 Data złożenia 2009-03-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) TOMPOL INVEST Sp. J. Sławomir Burian

Kościelna 13

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 100605830
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3498
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3498
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3950
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Karniszewickiej w Pabianicach odc. od ul. Torowej do ul. Lutomierskiej
3 Znak sprawy OŚ.6118-25/09
4 Data złożenia 2009-03-25
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach Wydział Inwestycji Miejskich

św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3951
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3807 Nr 3808 Nr 3304 Nr 3305 Nr 3336 Nr 3338 Nr 3858 Nr 3859 Nr 3951 Nr 3952 Nr 3953 Nr 3966 Nr 3967 Nr 4026 Nr 4027 Nr 4559 Nr 4560
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3952
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 297, 323/4, przy ul. Sienkiewicza 4/6 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-26/09
4 Data złożenia 2009-04-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach Wydział Inwestycji Miejskich

św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3953
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3807 Nr 3808 Nr 3304 Nr 3305 Nr 3336 Nr 3338 Nr 3858 Nr 3859 Nr 3950 Nr 3951 Nr 3953 Nr 3966 Nr 3967 Nr 4026 Nr 4027 Nr 4559 Nr 4560
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3954
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 85 w miejscowości Czyżemin
3 Znak sprawy OŚ.6118-27/09
4 Data złożenia 2009-04-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3955
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3956
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości gminnej położonej w Dłutowie działka nr ew. 209
3 Znak sprawy OŚ.6118-28/09
4 Data złożenia 2009-04-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3957
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3282
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
3 Znak sprawy OŚ.7644-3/09
4 Data złożenia 2009-04-07
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Produkcyjny "ArtMet"

Janina i Grzegorz Jaguszewscy

Bema 8

95-054 Ksawreów

REGON: 470525595
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3282
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 836 Nr 905 Nr 838 Nr 3172 Nr 3283 Nr 3308 Nr 3309
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3958
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew (1 dąb, 3 brzozy, 1 olsza c zarna) z terenu dz. nr ew. 128 w miejscowości Czyżemin
3 Znak sprawy OŚ.6118-29/09
4 Data złożenia 2009-04-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3959
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3960
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (świerk pospolity), 1 drzewa (brzoza brodawkowata) z terenu działki nr ew. 73, ul. Sosnowa 5 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-30/09
4 Data złożenia 2009-04-09
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Tomasz Tonkiel / Piotr Tonkiel

ul. Kościuszki 74/7 / Wierzbowa 6a m. 23

Łódż

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3961
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3961
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3499
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów
3 Znak sprawy OŚ.7636-2/09
4 Data złożenia 2009-04-10
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Produkcyjo-Usługowo-Handlowy "MET-GAL"

Jan Kubiś

Bema 8

95-054 Ksawerów

REGON: 470765780
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3500
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3500
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3692
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ulicy Szewskiej róg Kościelnej w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-30/08
4 Data złożenia 2009-04-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3693
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3842
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o zmianę decyzji z dnia 5.11.2008
3 Znak sprawy OŚ.6118-103/08
4 Data złożenia 2009-04-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3843
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3962
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew przy ul. Zgierskiej w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-31/09
4 Data złożenia 2009-04-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3963
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1873 Nr 1874 Nr 2555 Nr 2556 Nr 2557 Nr 2558 Nr 2559 Nr 2560 Nr 2577 Nr 2578 Nr 2584 Nr 2583 Nr 2605 Nr 2603 Nr 2604 Nr 2606 Nr 2617 Nr 2618 Nr 2639 Nr 2640 Nr 2643 Nr 2644 Nr 2655 Nr 2656 Nr 2665 Nr 2666 Nr 2689 Nr 2691 Nr 2690 Nr 2692 Nr 2693 Nr 2694 Nr 2695 Nr 2696 Nr 2715 Nr 2716 Nr 2727 Nr 2728 Nr 2735 Nr 2736 Nr 3673 Nr 3674 Nr 3684 Nr 3685 Nr 3700 Nr 3701 Nr 3702 Nr 3703 Nr 3704 Nr 3707 Nr 3708 Nr 3711 Nr 3712 Nr 3713 Nr 3714 Nr 3721 Nr 3722 Nr 3769 Nr 3770 Nr 3775 Nr 3776 Nr 3862 Nr 3863 Nr 3866 Nr 3867 Nr 3882 Nr 3883 Nr 3898 Nr 3899 Nr 3940 Nr 3941 Nr 3963
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3302
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wprowadzania do rowu melioracyjnego R-N 58 oczyszczonych ścieków ze skrzyżowania drogi krajowej nr.14 z ul. Szkolną i Nowotki w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.KG-6223/9/09
4 Data złożenia 2009-04-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu

ul. Wojska Polskiego 13/14

98-200 Sieradz

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3303
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3303
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3964
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w Koloni Bechcice, 2 drzew we Wrzącej, 1 drzewa w Charbicach Górnych, 6 drzew w Szydłowie, 24 drzew w miejscowości Wrząca
3 Znak sprawy OŚ.6118-32/09
4 Data złożenia 2009-04-17
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3965
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3491
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3 Znak sprawy OŚ.7636-3/09
4 Data złożenia 2009-04-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo Budowlane "WACHLA"

Tomasz Wachla

REGON: 292803267
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3492
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3492
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3966
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki nr ew. 224/3 ul. Południowa w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-33/09
4 Data złożenia 2009-04-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach Wydział Inwestycji Miejskich

św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3967
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3807 Nr 3808 Nr 3304 Nr 3305 Nr 3336 Nr 3338 Nr 3858 Nr 3859 Nr 3950 Nr 3951 Nr 3952 Nr 3953 Nr 3967 Nr 4026 Nr 4027 Nr 4559 Nr 4560
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3968
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa znajdującego sie na terenie placówki
3 Znak sprawy OŚ.6118-34/09
4 Data złożenia 2009-04-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedszkole Miejskie nr 8

ul. Św. Jana 43

95-200 Pabianice

REGON: 470010537
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3969
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2247 Nr 2248 Nr 3969
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3970
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew oraz 2,5 m2 krzewów z terenu działki nr ew. 2161/9, ul. Szkolna 14 w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-35/09
4 Data złożenia 2009-04-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Ksawerów

ul. Kościuszki 3h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3971
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2376 Nr 2377 Nr 2467 Nr 2468 Nr 2530 Nr 2531 Nr 2532 Nr 2533 Nr 2551 Nr 2552 Nr 2585 Nr 2586 Nr 2631 Nr 2632 Nr 2657 Nr 2658 Nr 2659 Nr 2660 Nr 2713 Nr 2714 Nr 3136 Nr 3154 Nr 3155 Nr 3639 Nr 3640 Nr 3655 Nr 3656 Nr 3657 Nr 3658 Nr 3860 Nr 3861 Nr 3971 Nr 4439 Nr 4440
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3850
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o przedłużenie terminu nasadzen drzew do dnia 31.10.2009
3 Znak sprawy OŚ.6118-106/08
4 Data złożenia 2009-04-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3851
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3974
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (topola) z terenu działki nr 422/3 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-37/09
4 Data złożenia 2009-04-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Młodzieżowy Dom Kultury

Pułaskiego 38

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3975
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3686 Nr 3687 Nr 3975 Nr 4510
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3306
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprwnego na wykonanie ujęcia wody oraz na pobór wód podziemnych
3 Znak sprawy OŚ.KM.6223/11/09
4 Data złożenia 2009-04-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Włókienniczy BILIŃSKI

Mickiewicza 29

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3307
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3307
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3972
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 1/2, obręb Wola Zaradzyńska
3 Znak sprawy OŚ.6118-36/09
4 Data złożenia 2009-04-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Agata Hablasek

Ogrodników 36 a

95-054 Nowa Gadka/Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3973
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3304
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z Nowoprojektowanej ulicy o symbolu 2KD-G2/2 od ul. Jutrzkowickiej do ul. Wiejskiej do rzeki Pabianki i rowu R-D7
3 Znak sprawy OŚ.PM-6223/10/09
4 Data złożenia 2009-04-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach Wydział Inwestycji Miejskich

św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3305
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3807 Nr 3808 Nr 3305 Nr 3336 Nr 3338 Nr 3858 Nr 3859 Nr 3950 Nr 3951 Nr 3952 Nr 3953 Nr 3966 Nr 3967 Nr 4026 Nr 4027 Nr 4559 Nr 4560
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3976
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu dz. nr ew. 152/3 ul. Lipowa, oraz 3 drzew z terenu działki nr ew. 176/16 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-38/09
4 Data złożenia 2009-04-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3977
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3330
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przepustem rurowym 2x140, l=8 przez koryto rzeki Jesionki w km 2+950 w miejscowośći Orzk
3 Znak sprawy OŚ.DG.6224/6/09
4 Data złożenia 2009-04-30
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy w Dłutowie

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3331
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1827 Nr 1828 Nr 828 Nr 73 Nr 75 Nr 1847 Nr 1848 Nr 1858 Nr 1857 Nr 1863 Nr 1864 Nr 1010 Nr 1091 Nr 1337 Nr 1371 Nr 1338 Nr 1366 Nr 2199 Nr 2200 Nr 2249 Nr 2250 Nr 2274 Nr 2275 Nr 2283 Nr 2284 Nr 2325 Nr 2326 Nr 2327 Nr 2328 Nr 2329 Nr 2330 Nr 2609 Nr 2610 Nr 2626 Nr 2627 Nr 2628 Nr 2641 Nr 2642 Nr 2647 Nr 2648 Nr 2707 Nr 2708 Nr 3331 Nr 4527 Nr 4528 Nr 4534 Nr 4535
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3978
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki nr ew. 87/4, ul. Zamkowa 65/65a w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-39/09
4 Data złożenia 2009-05-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Szkoła Podstawowa Nr 5

im Grzegorza Piramowicza

Zamkowa 65

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3979
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3979
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3310
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Pabianki i do rowu południowego ze zlewni z ulic wraz z wykonaniem urządzeń
3 Znak sprawy OŚ.PM-6223/13/09
4 Data złożenia 2009-05-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Miasta Pabianic

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON: 000516910
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3311
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 452 Nr 505 Nr 572 Nr 664 Nr 612 Nr 697 Nr 615 Nr 913 Nr 984 Nr 916 Nr 3311
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3308
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wdy ze studni głębinowej S-1 na terenie Zakładu Produkcyjnego "ArtMet"
3 Znak sprawy OŚ.KG.6223/12/09
4 Data złożenia 2009-05-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Produkcyjny "ArtMet"

Janina i Grzegorz Jaguszewscy

Bema 8

95-054 Ksawreów

REGON: 470525595
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3309
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 836 Nr 905 Nr 838 Nr 3172 Nr 3282 Nr 3283 Nr 3309
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3980
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki nr ew. 666, ul. Parkowa w Dobroniu Poduchownym
3 Znak sprawy OŚ.6118-40/09
4 Data złożenia 2009-05-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy w Dobroniu

11 listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3981
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1843 Nr 1844 Nr 1550 Nr 1575 Nr 1547 Nr 1566 Nr 1555 Nr 1803 Nr 1567 Nr 1616 Nr 1568 Nr 1807 Nr 1601 Nr 1577 Nr 1562 Nr 1569 Nr 1602 Nr 1615 Nr 1760 Nr 1578 Nr 1749 Nr 1786 Nr 1662 Nr 1619 Nr 1611 Nr 1666 Nr 1606 Nr 1624 Nr 1644 Nr 1645 Nr 2034 Nr 2040 Nr 2067 Nr 2068 Nr 3705 Nr 3706 Nr 3757 Nr 3758 Nr 3781 Nr 3782 Nr 3981 Nr 3990 Nr 3991 Nr 4490 Nr 4491 Nr 4517 Nr 4518 Nr 4525 Nr 4526 Nr 4537 Nr 4538
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3982
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 9/7, ul. Trębacka 42a w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-41/09
4 Data złożenia 2009-05-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Miejska Pabianice

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3983
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1980 Nr 1981 Nr 1982 Nr 1983 Nr 2014 Nr 2015 Nr 2060 Nr 2061 Nr 2062 Nr 2063 Nr 2064 Nr 2366 Nr 2367 Nr 2411 Nr 2412 Nr 2413 Nr 2414 Nr 3148 Nr 3149 Nr 3274 Nr 3275 Nr 3276 Nr 3277 Nr 3741 Nr 3742 Nr 3751 Nr 3752 Nr 3761 Nr 3762 Nr 3777 Nr 3778 Nr 3902 Nr 3903 Nr 3926 Nr 3927 Nr 3928 Nr 3929 Nr 3934 Nr 3935 Nr 3983 Nr 4183 Nr 4184 Nr 4465 Nr 4466 Nr 4508 Nr 4509 Nr 4549 Nr 4550
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3493
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3 Znak sprawy OŚ.7636-4/09
4 Data złożenia 2009-05-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. "MATAX" Tadeusz Serwach

Nowowolska 78

95-200 Pabianice

REGON: 470279950
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3494
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3494
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3495
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
3 Znak sprawy OŚ.7636-5/09
4 Data złożenia 2009-05-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GRAFFENA

Sp. z o.o.

Lutomierska 50

95-200 Pabianice

REGON: 100325130
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3496
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3288 Nr 3496
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3984
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 548/12, 1 drzewa z terenu działki nr ew. 549 ul. Kilińskiego 57/59 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-42/09
4 Data złożenia 2009-05-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3985
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3986
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr ew. 302/57 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-43/09
4 Data złożenia 2009-05-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Wspólnota Mieszkaniowa

Moniuszki 141/143

95-200 Pabianice

REGON: 100514546
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3987
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3987
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3988
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ew. 95/7 przy ul. Wodnej 8 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-44/09
4 Data złożenia 2009-05-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.

Warzywna 3

95-200 Pabianice

REGON: 100203668
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3989
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1412 Nr 1466 Nr 2463 Nr 2464 Nr 2465 Nr 2466 Nr 3520 Nr 3521 Nr 3989 Nr 4185 Nr 4186 Nr 4221 Nr 4222 Nr 4289 Nr 4290 Nr 4545 Nr 4546 Nr 4547 Nr 4548
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3312
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujecia zlokalizowanego na terenie działki nr.2 w Porszewicach na potrzeby technologiczne tj. na potrzeby nawadniania upraw warzywnych
3 Znak sprawy Oś.PG.6223/14/09
4 Data złożenia 2009-05-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Zbigniew Kluska

Porszewice 27

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3313
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3313
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3990
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 474, ul. Zakrzewki w miejscowości Dobroń Poduchowny
3 Znak sprawy OŚ.6118-46/09
4 Data złożenia 2009-05-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy w Dobroniu

11 listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3991
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1843 Nr 1844 Nr 1550 Nr 1575 Nr 1547 Nr 1566 Nr 1555 Nr 1803 Nr 1567 Nr 1616 Nr 1568 Nr 1807 Nr 1601 Nr 1577 Nr 1562 Nr 1569 Nr 1602 Nr 1615 Nr 1760 Nr 1578 Nr 1749 Nr 1786 Nr 1662 Nr 1619 Nr 1611 Nr 1666 Nr 1606 Nr 1624 Nr 1644 Nr 1645 Nr 2034 Nr 2040 Nr 2067 Nr 2068 Nr 3705 Nr 3706 Nr 3757 Nr 3758 Nr 3781 Nr 3782 Nr 3980 Nr 3981 Nr 3991 Nr 4490 Nr 4491 Nr 4517 Nr 4518 Nr 4525 Nr 4526 Nr 4537 Nr 4538
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3992
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 76/2, ul. Ossowskiego na wysokości posesji 8, 1 drzewa z działki nr ew. 267, ul. Średnia pomiędzy posesją 4 a 6 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-47/09
4 Data złożenia 2009-05-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3993
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3994
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu działki nr ew. 115/23, ul. Eichlera w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-48/09
4 Data złożenia 2009-05-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3995
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3996
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 496/5, ul. Moniuszki na wysokości posesji 59 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-49/09
4 Data złożenia 2009-05-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3997
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3314
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych
3 Znak sprawy OŚ.KM.6223/15/09
4 Data złożenia 2009-05-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ES - MODEL Sp. z o.o.

Łaska 7

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3315
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3315
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3998
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr ew. 50 w miejscowości Dłutów PGR
3 Znak sprawy OŚ.6118-50/09
4 Data złożenia 2009-05-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3999
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4018
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 drzew z terenu działki nr. ew. 640/2, Park Gminy w miejscowości Dobroń Poduchowny
3 Znak sprawy OŚ.6118-51/09
4 Data złożenia 2009-05-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dobroń

ul. Listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4019
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2415 Nr 2416 Nr 4019 Nr 4020 Nr 4021 Nr 4467 Nr 4468
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4020
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 241/ przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu Małym
3 Znak sprawy OŚ.6118-52/09
4 Data złożenia 2009-06-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dobroń

ul. Listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4021
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2415 Nr 2416 Nr 4018 Nr 4019 Nr 4021 Nr 4467 Nr 4468
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4022
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 drzew z terenu działek 152/1,214/7,138/23,110/9 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-53/09
4 Data złożenia 2009-06-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4023
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4024
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 drzew (robina biała) z terenu działki nr ew. 186 we Wrzącej w Lutomiersku
3 Znak sprawy OŚ.6118-54/09
4 Data złożenia 2009-06-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Lutomiersk

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4025
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 427 Nr 607 Nr 2772 Nr 2773 Nr 2774 Nr 3278 Nr 3279 Nr 4025 Nr 4453 Nr 4454 Nr 4461 Nr 4462 Nr 4478 Nr 4479 Nr 4498 Nr 4499 Nr 4553 Nr 4554
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3334
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę zbiorników wodnych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/9/09
4 Data złożenia 2009-06-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3336
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pzrepustu z blachy falistej typu Multi Plate MP-200 VN 7 na rzece Pabiance w ciągu ulicy Świetlickiego w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.PM-6224/10/09
4 Data złożenia 2009-06-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach Wydział Inwestycji Miejskich

św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3807 Nr 3808 Nr 3304 Nr 3305 Nr 3338 Nr 3858 Nr 3859 Nr 3950 Nr 3951 Nr 3952 Nr 3953 Nr 3966 Nr 3967 Nr 4026 Nr 4027 Nr 4559 Nr 4560
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3501
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
3 Znak sprawy OŚ.7337-3/09
4 Data złożenia 2009-06-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3502
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1369 Nr 1408 Nr 1417 Nr 1427 Nr 3502 Nr 4056 Nr 4057 Nr 4144 Nr 4145 Nr 4160 Nr 4161 Nr 4348
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4026
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (modrzew) z terenu działki nr ew. 289/7 przy ul. Robotniczej w Pabianiccah
3 Znak sprawy OŚ.6118-56/09
4 Data złożenia 2009-06-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach Wydział Inwestycji Miejskich

św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4027
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3807 Nr 3808 Nr 3304 Nr 3305 Nr 3336 Nr 3338 Nr 3858 Nr 3859 Nr 3950 Nr 3951 Nr 3952 Nr 3953 Nr 3966 Nr 3967 Nr 4027 Nr 4559 Nr 4560
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4030
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (sosna zwyczajna) z terenu działki nr ew. 72/1 przy ul. Józefów w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-57/09
4 Data złożenia 2009-06-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Pracownicze Ogrody Działkowe "Pod Borem"

ul. Józefów

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4031
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2357 Nr 2358 Nr 4031
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4032
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 drzew z działki nr ew. 1 w Józefowie w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-58/09
4 Data złożenia 2009-06-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4033
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4034
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (lipa drobnolistna) z terenu działki nr ew. 52/13 ul Południowa w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-59/09
4 Data złożenia 2009-06-10
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4035
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4000
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szodliwe dla środowiska wodnego do miejskich urządzeń kanalizacyjnych
3 Znak sprawy OŚ.PM-6223/18/09
4 Data złożenia 2009-06-17
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Mięsny "ZBYSZKO"

Zbigniew Kruk

Bedoń Wieś ul. Słowiańka nr 9

95-020 Andrespol

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4001
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4001
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4269
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wygaszenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
3 Znak sprawy OŚ.7644-18/05
4 Data złożenia 2009-06-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Sp. z o. o.

ul. Jana Pawła II nr.44

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 470648317
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 4270
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 120 Nr 121 Nr 325 Nr 339 Nr 107 Nr 1049 Nr 1065 Nr 1228 Nr 1266 Nr 1289 Nr 1376 Nr 1535 Nr 1525 Nr 1532 Nr 2035 Nr 2121 Nr 3170 Nr 3289 Nr 4270 Nr 4346
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3284
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
3 Znak sprawy OŚ.7644-4/09
4 Data złożenia 2009-06-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. CZES - POL s.c.

Małgorzata Kociołek, Wioleta Kociołek

Lutomierska 46B

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3285
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3285 Nr 3623 Nr 3624 Nr 3625 Nr 3626
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4036
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (robina biała) z terenu działki nr ew. 206 przy ul. Wyszyńskiego w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-61/09
4 Data złożenia 2009-06-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4037
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4046
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr ew. 28 we Wrzącej w gminie Lutomiersk
3 Znak sprawy OŚ.6118-62/09
4 Data złożenia 2009-06-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4047
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3339
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej, szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do rowu wód opadowych i roztopowych z części działki nr. 1545/2
3 Znak sprawy OŚ.KG-6224/12/09
4 Data złożenia 2009-06-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Czesława i Marcin Zdon

Roosevelta 16

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3340
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4074
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki nr ew. 270 przy ul. Partyzanckiej 14 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-73/09
4 Data złożenia 2009-06-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4075
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4144
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu przydrożnego odwadniającego modernizowany odcinek drogii powiatowej w Pabianicach ul. 20 Stycznia
3 Znak sprawy OŚ.PM.6224/11/09
4 Data złożenia 2009-06-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4145
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1369 Nr 1408 Nr 1417 Nr 1427 Nr 3501 Nr 3502 Nr 4056 Nr 4057 Nr 4145 Nr 4160 Nr 4161 Nr 4348
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4167
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków prezmysłowych z myjni samochodowej do urzadzeń kanalizacyjnych.
3 Znak sprawy OŚ.PM.6223/19/09
4 Data złożenia 2009-06-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Stacja Paliw STATOIL

Łaska 3/5

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4168
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 414 Nr 1452 Nr 1423 Nr 4168
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3318
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu na rowie R-J16 i R-J13 w pasie ul. Spółdzielczej oraz budowę wylotu drenarskiego typu P-5, DN 800 w skarpie rowu R-J13 oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków i wód deszczowych do rowu R-J13
3 Znak sprawy OŚ.KM-6223/17/09
4 Data złożenia 2009-06-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3319
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3316
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kolektora deszczowego do rzeki Łódki wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych z rejonu ulic Łódzkiej, Łąkowej, Spółdzielczej
3 Znak sprawy OŚ.KM-6223/16/09
4 Data złożenia 2009-06-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3317
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4002
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do gruntu
3 Znak sprawy OŚ.DoG.6224/13/09
4 Data złożenia 2009-06-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Wytwórnia Lodów "KILARGO" Sp. z o. o.

Chechło I, ul. Torowa 13

95-082 Dobroń

REGON: 472216800
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4003
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 10 Nr 7 Nr 11 Nr 187 Nr 214 Nr 215 Nr 232 Nr 217 Nr 1162 Nr 1179 Nr 1456 Nr 1475 Nr 1210 Nr 1539 Nr 1924 Nr 2101 Nr 2102 Nr 2152 Nr 2257 Nr 3475 Nr 3594 Nr 3595 Nr 4003
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4004
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód opadowych z dachu budynku projektowanego objektu konferencyjnego przu ul. Niesięcin 28 w Konstantynowie Łódzkim działka nr ew. 415/1 obręb K-21
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/14/09
4 Data złożenia 2009-07-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) "SANDPOL" Janusz Kiciński

Antoniego Mackiwicza

91-334 Łódż

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4005
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4005
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3286
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla oddziału przy ul. Grota Roweckiego 8a w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.7644-5/09
4 Data złożenia 2009-07-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Philips Lighting S.A.

ul. Partzancka 66/77

95-200 Pabianice

REGON: 470565318
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3287
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 624 Nr 716 Nr 627 Nr 649 Nr 1125 Nr 1195 Nr 1248 Nr 1247 Nr 701 Nr 1142 Nr 1143 Nr 1327 Nr 1420 Nr 1451 Nr 3287 Nr 3349 Nr 3350 Nr 3351 Nr 3352 Nr 3353 Nr 3354 Nr 3355 Nr 3356
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3503
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystnie z wód
3 Znak sprawy OŚ.KM-6223/21/09
4 Data złożenia 2009-07-07
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

REGON: 470850645
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3504
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1960 Nr 1961 Nr 3504 Nr 4427 Nr 4428 Nr 4429 Nr 4431 Nr 4430 Nr 4432 Nr 4435 Nr 4436
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3382
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla Zakładu Nr 2 we Wrzącej
3 Znak sprawy OŚ.7644-6/09
4 Data złożenia 2009-07-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PPHU Mieczysław Kozera

ul. Kilińskiego 75

95-083 Lutomiersk

REGON: 730016237
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3384
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 344 Nr 431 Nr 636 Nr 345 Nr 672 Nr 432 Nr 428 Nr 463 Nr 671 Nr 269 Nr 361 Nr 390 Nr 493 Nr 179 Nr 865 Nr 292 Nr 1151 Nr 993 Nr 1021 Nr 2512 Nr 2513 Nr 2742 Nr 2743 Nr 2847 Nr 2848 Nr 3384
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4050
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew (świerk pospolity) z terenu działki nr ew. 55/2 przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-65/09
4 Data złożenia 2009-07-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4051
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4048
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew (lipa) z terenu działki nr ew. 177/1 w pasie drogowym na ulicy Polnej w Gminie Dłutów.
3 Znak sprawy OŚ.6118-64/09
4 Data złożenia 2009-07-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4049
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4006
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod rzeką Jasieniec w Konstantynowie Łódzkim w ul. Dąbrowa siecią wodociągową oraz kanalizacją sanitarną tłoczną
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/15/09
4 Data złożenia 2009-07-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4007
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4008
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową pod korytem rzeki Jasieniec przy ul. Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/16/09
4 Data złożenia 2009-07-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4009
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4054
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki nr ew. 76/8 w miejscowości Konstantynów Łódzki
3 Znak sprawy OŚ.6118-67/09
4 Data złożenia 2009-07-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) "FILNT GROUP POLSKA"

Kościelna 8/10

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4055
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4055
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4052
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew (klon pospolity) z działki nr ew. 40 w Dłutowie Poduchownym oraz 2 drzew z terenu działki nr ew. 63 w Budach Dłutowskich
3 Znak sprawy OŚ.6118-66/09
4 Data złożenia 2009-07-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4053
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4082
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 164/2 przy ul. Wyspiańskiego 5 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-77/09
4 Data złożenia 2009-07-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4083
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4062
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (topola) z działki nr ew. 489/3, ul. Nowa 2 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-68/09
4 Data złożenia 2009-07-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4063
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4064
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (robina biała) z terenu działki nr ew. 53/2, K-14, ul. Dolna 39 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-69/09
4 Data złożenia 2009-07-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urszula Bielecka

Dolna 39

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4065
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4065
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4091
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 133/17 przy ul. Zamkowej 46/48 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-82/09
4 Data złożenia 2009-07-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4092
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4066
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 10/ przy ul/. Kilińskiego 8 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-70/09
4 Data złożenia 2009-07-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4067
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4070
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (topola włoska) z terenu działki nr ew. 133/17 przy ul. Zamkowej 46/48 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-71/09
4 Data złożenia 2009-07-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4071
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4072
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr ew. 248/37 przy ul. Łaskiej , oraz 1 drzewa z terenu działki nr ew. 299/1 przy ul. Wiejskiej 26 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-72/09
4 Data złożenia 2009-07-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4073
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4076
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenów działek we Wrzącej, 8 drzew z terenu działki o nr ew. 68 w Zalewie, 3 drzew z terenu działki nr ew. 81 w miejscowości Babiczki w Lutomierski
3 Znak sprawy OŚ.6118-74/09
4 Data złożenia 2009-07-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4077
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4080
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzwewa z terenu działki nr ew. 302/57 przy ul. Moniuszki 141/155 w Pabianicach.
3 Znak sprawy OŚ.6118-76/09
4 Data złożenia 2009-07-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4081
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4084
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewaz działki nr ew. 119/2 ul. Kapliczna, 1 drzewa z działki nr ew. 4/2 ul. Cicha, 1 drzewa z działki nr ew. 477/9, ul. Jana Pawła II w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-78/09
4 Data złożenia 2009-07-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4085
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4099
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 118, ul. Lipowa(Chechło Drugie), 1 drzewa z terenu działki nr ew. 571 ul. Sienkiewicza 37 w Dobroniu, 1 drzewa z działki nr ew. 619/1, ul. Sportowa 18 w Dobroniu
3 Znak sprawy OŚ.6118-86/09
4 Data złożenia 2009-07-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dobroń

11 Listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4100
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 220 Nr 219 Nr 53 Nr 69 Nr 360 Nr 770 Nr 585 Nr 575 Nr 775 Nr 2156 Nr 2157 Nr 2158 Nr 2159 Nr 2160 Nr 2161 Nr 2162 Nr 2163 Nr 2213 Nr 2214 Nr 2251 Nr 2252 Nr 2288 Nr 2289 Nr 2324 Nr 2321 Nr 2322 Nr 2323 Nr 2575 Nr 2576 Nr 2953 Nr 2954 Nr 2955 Nr 2956 Nr 3057 Nr 3058 Nr 3059 Nr 3060 Nr 3061 Nr 3062 Nr 3063 Nr 3064 Nr 3065 Nr 3066 Nr 3067 Nr 3068 Nr 4100 Nr 4217 Nr 4218 Nr 4239 Nr 4240 Nr 4253 Nr 4254
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4101
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (buk zwyczajny) z terenu działki nr ew. 125/3 przy ul. Zamkowej 60 w Pabainicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-87/09
4 Data złożenia 2009-07-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach

Wydział Inzynierii Miasta i Ochrony Środowiska

Św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4102
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1777 Nr 1778 Nr 1790 Nr 1798 Nr 1793 Nr 1799 Nr 1675 Nr 1590 Nr 1688 Nr 1653 Nr 1600 Nr 1599 Nr 1647 Nr 1690 Nr 1648 Nr 1676 Nr 1691 Nr 1622 Nr 1663 Nr 1751 Nr 1729 Nr 1630 Nr 1742 Nr 1725 Nr 1743 Nr 1718 Nr 1724 Nr 1717 Nr 1733 Nr 1732 Nr 1809 Nr 1817 Nr 1813 Nr 1806 Nr 1800 Nr 1814 Nr 1819 Nr 1805 Nr 2221 Nr 2622 Nr 2717 Nr 2759 Nr 2761 Nr 2760 Nr 2762 Nr 2817 Nr 2815 Nr 2828 Nr 2826 Nr 2829 Nr 2832 Nr 2857 Nr 2858 Nr 2859 Nr 2860 Nr 2861 Nr 2862 Nr 2863 Nr 2864 Nr 2865 Nr 2866 Nr 2867 Nr 2868 Nr 2896 Nr 2897 Nr 2898 Nr 2899 Nr 2900 Nr 2901 Nr 2902 Nr 2904 Nr 2903 Nr 2905 Nr 2906 Nr 2907 Nr 2908 Nr 2909 Nr 2910 Nr 2911 Nr 2920 Nr 2921 Nr 2961 Nr 2962 Nr 2963 Nr 2964 Nr 2965 Nr 2966 Nr 2967 Nr 2968 Nr 2969 Nr 2970 Nr 2971 Nr 2972 Nr 2981 Nr 2982 Nr 2983 Nr 2984 Nr 3633 Nr 3634 Nr 3675 Nr 3676 Nr 3677 Nr 3678 Nr 3715 Nr 3716 Nr 3729 Nr 3730 Nr 3745 Nr 3746 Nr 3759 Nr 3760 Nr 3789 Nr 3790 Nr 3795 Nr 3796 Nr 3835 Nr 3836 Nr 3837 Nr 3838 Nr 3846 Nr 3847 Nr 3852 Nr 3853 Nr 3854 Nr 3855 Nr 3870 Nr 3871 Nr 4102 Nr 4539 Nr 4540 Nr 4555
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4078
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu działki nr ew. 1629, ul. Sienkiewicza w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-75/09
4 Data złożenia 2009-07-30
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Ksawerów

Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4079
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1614 Nr 1559 Nr 1558 Nr 1597 Nr 1554 Nr 1561 Nr 1618 Nr 1598 Nr 1582 Nr 1656 Nr 1571 Nr 1643 Nr 1639 Nr 1699 Nr 1684 Nr 1588 Nr 1589 Nr 1608 Nr 1655 Nr 1642 Nr 1748 Nr 1707 Nr 1678 Nr 1738 Nr 1700 Nr 1731 Nr 1685 Nr 1726 Nr 1708 Nr 1716 Nr 1740 Nr 1728 Nr 1710 Nr 1721 Nr 1747 Nr 1737 Nr 1789 Nr 1758 Nr 1746 Nr 1779 Nr 1755 Nr 1757 Nr 1770 Nr 1780 Nr 1765 Nr 1784 Nr 1808 Nr 1820 Nr 1801 Nr 1821 Nr 2302 Nr 2303 Nr 3096 Nr 3763 Nr 3764 Nr 3765 Nr 3766 Nr 3942 Nr 3943 Nr 4079 Nr 4105 Nr 4106 Nr 4115 Nr 4116 Nr 4203 Nr 4204 Nr 4205 Nr 4206 Nr 4257 Nr 4258
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4086
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z działki o numerze ewidencyjnym 232/5 przy ul. Działkowej 11 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-79/09
4 Data złożenia 2009-07-30
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Rodzinne Ogrody Działkowe "Sereczyn"

ul. Działkowa 11

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4087
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2000 Nr 2001 Nr 4087
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4088
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 548/22 przy ul. Kilińskiego 59a (teren cmentarza komunalnego) w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-80/09
4 Data złożenia 2009-07-30
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4089
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4105
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew z działki nr ew. 1529/7, ul. Jana Pawła II nr 1, 2 drzew z dz nr ew. 1529/7 ul. Jana Pawła II nr 1, 2 drzew z z dz nr ew. 1529/7, ul. Jana Pawła II nr 1 w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-89/09
4 Data złożenia 2009-07-30
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Ksawerów

Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4106
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1614 Nr 1559 Nr 1558 Nr 1597 Nr 1554 Nr 1561 Nr 1618 Nr 1598 Nr 1582 Nr 1656 Nr 1571 Nr 1643 Nr 1639 Nr 1699 Nr 1684 Nr 1588 Nr 1589 Nr 1608 Nr 1655 Nr 1642 Nr 1748 Nr 1707 Nr 1678 Nr 1738 Nr 1700 Nr 1731 Nr 1685 Nr 1726 Nr 1708 Nr 1716 Nr 1740 Nr 1728 Nr 1710 Nr 1721 Nr 1747 Nr 1737 Nr 1789 Nr 1758 Nr 1746 Nr 1779 Nr 1755 Nr 1757 Nr 1770 Nr 1780 Nr 1765 Nr 1784 Nr 1808 Nr 1820 Nr 1801 Nr 1821 Nr 2302 Nr 2303 Nr 3096 Nr 3763 Nr 3764 Nr 3765 Nr 3766 Nr 3942 Nr 3943 Nr 4078 Nr 4079 Nr 4106 Nr 4115 Nr 4116 Nr 4203 Nr 4204 Nr 4205 Nr 4206 Nr 4257 Nr 4258
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4093
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 302/57 przy ul. Moniuszki 141/155 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-83/09
4 Data złożenia 2009-07-31
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4094
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4095
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew.76/3 ul. Boczna w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-84/09
4 Data złożenia 2009-08-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4096
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4097
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki nr ew. 639, rosnących w pasie drogii gminnej w miejscowości Ślądkowice
3 Znak sprawy OŚ.6118-85/09
4 Data złożenia 2009-08-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4098
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3332
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem PE63 mm w rurze osłonowej pod korytem rzeki Jesieniec w rejonie ul. Górnej w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6224/8/09
4 Data złożenia 2009-08-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Gazownicy Łódż

Uniwersytecka 2/4

Łódż

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3333
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3333
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4103
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 236, P-26, ul. Nowowolska 60 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-88/09
4 Data złożenia 2009-08-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4104
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3355
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o zmianę w zakresie ilości wytwarzanych odpadów
3 Znak sprawy OŚ.PM.7636/39-11/02/09
4 Data złożenia 2009-08-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Philips Lighting S.A.

ul. Partzancka 66/77

95-200 Pabianice

REGON: 470565318
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 624 Nr 716 Nr 627 Nr 649 Nr 1125 Nr 1195 Nr 1248 Nr 1247 Nr 701 Nr 1142 Nr 1143 Nr 1327 Nr 1420 Nr 1451 Nr 3286 Nr 3287 Nr 3349 Nr 3350 Nr 3351 Nr 3352 Nr 3353 Nr 3354 Nr 3356
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3365
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji na wniosek
3 Znak sprawy OŚ.7636-7/08
4 Data złożenia 2009-08-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) CENTROSTAL S.A. w Kielcach

Zagnańska 151

25-563 Kielce

REGON: 290622857
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3366
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3165 Nr 3366
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3376
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, oraz zmiana decyzji OŚ.7637-12-2/08
3 Znak sprawy OŚ.7636-12/08
4 Data złożenia 2009-08-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

Szkolna 31

95-054 Ksawerów

REGON: 47 22 79 864
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3377
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1899 Nr 3374 Nr 3375 Nr 3377
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3629
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o poprawienie omyłki w decyzji OŚ.7637-1-2/09 zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3 Znak sprawy OŚ.7637-1-3/09
4 Data złożenia 2009-08-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) AM Trans Progres Sp. z o.o.

Sarmacka 7

61-616 Poznań

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3630
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3392 Nr 3459 Nr 3627 Nr 3628 Nr 3630
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3489
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3 Znak sprawy OŚ.7636-2/09
4 Data złożenia 2009-08-06
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Franciszkańska 17/25

91-433 Łódż

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3490
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3490
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4056
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego odwadniającego modernizowany odcinek drogii powiatowej w Lutomiersku
3 Znak sprawy OŚ.LG-6224/17/09
4 Data złożenia 2009-08-07
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4057
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1369 Nr 1408 Nr 1417 Nr 1427 Nr 3501 Nr 3502 Nr 4057 Nr 4144 Nr 4145 Nr 4160 Nr 4161 Nr 4348
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4040
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w rzece Jasieniec z wjazdem na dz. 148/1 przy ul. Browarnej 27 w Konstantynowie Łódzkim.
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/18/09
4 Data złożenia 2009-08-10
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) FARBIARNIA Andrzej Bartosiak

ul. Browarna 27/29

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 470329411
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4041
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 714 Nr 758 Nr 715 Nr 594 Nr 659 Nr 702 Nr 598 Nr 631 Nr 658 Nr 4041 Nr 4311 Nr 4312 Nr 4451 Nr 4452
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4058
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kolektora deszczowego do rzeki Łódki
3 Znak sprawy OŚ.KM-6223-25/09
4 Data złożenia 2009-08-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4059
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4107
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w ramach przebudowy drogii powiatowej Nr 3303 E w latach 2007-2013, II etap - ul. Nowotki i Jana Pawłą II w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-90/09
4 Data złożenia 2009-08-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Pracownia Projekowo-Konsultingowa TRAKT w Łodzi

Króla Władysława 45 m. 20

91-039 Łódż

REGON: 471735946
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4108
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4108
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4283
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przepustem MULTIPLATE przez koryto rzeki Łódki w ciągu ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim wraz z przejściem nad korytem rzeki Łódki wodociągiem
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/20/09
4 Data złożenia 2009-08-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4284
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4285
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejśc ie przepustem MULTIPLATE przez koryto rzeki Łódki w ciągu ulicy KOścielnej w Konstantynowie Łódzkim wraz z przejsciem wodociągu z przejściem wodociągu
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/21/09
4 Data złożenia 2009-08-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4286
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3846
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących w pasach drogowych ulicy Zielonej, Hetmańskiej, Cyprysowej.
3 Znak sprawy OŚ.6118-105/08
4 Data złożenia 2009-08-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Pabianicach

Wydział Inzynierii Miasta i Ochrony Środowiska

Św. Jana 4

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3847
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1777 Nr 1778 Nr 1790 Nr 1798 Nr 1793 Nr 1799 Nr 1675 Nr 1590 Nr 1688 Nr 1653 Nr 1600 Nr 1599 Nr 1647 Nr 1690 Nr 1648 Nr 1676 Nr 1691 Nr 1622 Nr 1663 Nr 1751 Nr 1729 Nr 1630 Nr 1742 Nr 1725 Nr 1743 Nr 1718 Nr 1724 Nr 1717 Nr 1733 Nr 1732 Nr 1809 Nr 1817 Nr 1813 Nr 1806 Nr 1800 Nr 1814 Nr 1819 Nr 1805 Nr 2221 Nr 2622 Nr 2717 Nr 2759 Nr 2761 Nr 2760 Nr 2762 Nr 2817 Nr 2815 Nr 2828 Nr 2826 Nr 2829 Nr 2832 Nr 2857 Nr 2858 Nr 2859 Nr 2860 Nr 2861 Nr 2862 Nr 2863 Nr 2864 Nr 2865 Nr 2866 Nr 2867 Nr 2868 Nr 2896 Nr 2897 Nr 2898 Nr 2899 Nr 2900 Nr 2901 Nr 2902 Nr 2904 Nr 2903 Nr 2905 Nr 2906 Nr 2907 Nr 2908 Nr 2909 Nr 2910 Nr 2911 Nr 2920 Nr 2921 Nr 2961 Nr 2962 Nr 2963 Nr 2964 Nr 2965 Nr 2966 Nr 2967 Nr 2968 Nr 2969 Nr 2970 Nr 2971 Nr 2972 Nr 2981 Nr 2982 Nr 2983 Nr 2984 Nr 3633 Nr 3634 Nr 3675 Nr 3676 Nr 3677 Nr 3678 Nr 3715 Nr 3716 Nr 3729 Nr 3730 Nr 3745 Nr 3746 Nr 3759 Nr 3760 Nr 3789 Nr 3790 Nr 3795 Nr 3796 Nr 3835 Nr 3836 Nr 3837 Nr 3838 Nr 3847 Nr 3852 Nr 3853 Nr 3854 Nr 3855 Nr 3870 Nr 3871 Nr 4101 Nr 4102 Nr 4539 Nr 4540 Nr 4555
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3894
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (lipa drobnolistna) przy ul. Gdańskiej na wysokości posesji nr 2 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-126/08
4 Data złożenia 2009-08-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3895
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4038
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odpowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z terenu przedsiębiorstwa
3 Znak sprawy OŚ.LG-6223/24/09
4 Data złożenia 2009-08-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PPH "JAMIR" Mirosław Sobieraj

Skup, ubój i przetwórstwo mięsa

Bechcice 21

95-083 Lutomiersk

REGON: 730158256
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4039
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 9 Nr 173 Nr 142 Nr 937 Nr 895 Nr 896 Nr 683 Nr 1042 Nr 1133 Nr 1150 Nr 1168 Nr 1436 Nr 1457 Nr 1447 Nr 2129 Nr 4039
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4111
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 62/3, K-9 w miejscowości Konstantynów Łódzki
3 Znak sprawy OŚ.6118-92/09
4 Data złożenia 2009-08-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Dariusz Sinkiewicz

Wiewiórcza 3/5

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4112
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4112
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4068
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki istniejącego rowu zlokalizowanego na działce nr ew. 623 w Dobroniu Poduchownym
3 Znak sprawy OŚ.DoG-6224/19/09
4 Data złożenia 2009-08-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Leon i Teresa Kozak

ul. Sportowa 14 Dobroń Poduchowny

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4069
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4069
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4113
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew (brzoza brodawkowata) z terenu działki nr ew. 4/63, K-9, ul. Skrzydlata w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-93/09
4 Data złożenia 2009-08-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4114
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4115
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki nr ew. 1629 ul. Sienkiewicza w Ksawerowie.
3 Znak sprawy OŚ.6118-94/09
4 Data złożenia 2009-08-17
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Ksawerów

Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4116
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1614 Nr 1559 Nr 1558 Nr 1597 Nr 1554 Nr 1561 Nr 1618 Nr 1598 Nr 1582 Nr 1656 Nr 1571 Nr 1643 Nr 1639 Nr 1699 Nr 1684 Nr 1588 Nr 1589 Nr 1608 Nr 1655 Nr 1642 Nr 1748 Nr 1707 Nr 1678 Nr 1738 Nr 1700 Nr 1731 Nr 1685 Nr 1726 Nr 1708 Nr 1716 Nr 1740 Nr 1728 Nr 1710 Nr 1721 Nr 1747 Nr 1737 Nr 1789 Nr 1758 Nr 1746 Nr 1779 Nr 1755 Nr 1757 Nr 1770 Nr 1780 Nr 1765 Nr 1784 Nr 1808 Nr 1820 Nr 1801 Nr 1821 Nr 2302 Nr 2303 Nr 3096 Nr 3763 Nr 3764 Nr 3765 Nr 3766 Nr 3942 Nr 3943 Nr 4078 Nr 4079 Nr 4105 Nr 4106 Nr 4116 Nr 4203 Nr 4204 Nr 4205 Nr 4206 Nr 4257 Nr 4258
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4121
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 351 we Wrzącej, 5 drzew z terenu działki nr ew. 296 w miejscowości Dziektarzew
3 Znak sprawy OŚ.6118-97/09
4 Data złożenia 2009-08-17
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4122
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4109
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 115/12, ul. Karniszewicka w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-91/09
4 Data złożenia 2009-08-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4110
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4117
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 281/21 przy ul. Odrodzenia 8 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-95/09
4 Data złożenia 2009-08-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4118
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 568 Nr 699 Nr 570 Nr 2343 Nr 2344 Nr 2255 Nr 2256 Nr 2295 Nr 2669 Nr 2670 Nr 4118 Nr 4119 Nr 4120 Nr 4123 Nr 4124 Nr 4125 Nr 4126 Nr 4127 Nr 4128
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4119
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 519 przy ul. Piłsudskiego 16 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-96/09
4 Data złożenia 2009-08-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4120
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 568 Nr 699 Nr 570 Nr 2343 Nr 2344 Nr 2255 Nr 2256 Nr 2295 Nr 2669 Nr 2670 Nr 4117 Nr 4118 Nr 4120 Nr 4123 Nr 4124 Nr 4125 Nr 4126 Nr 4127 Nr 4128
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4127
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 215 przy ul. Brackiej 40, 2 drzew z terenu działki nr ew. 510/1 przy ul. Szpitalnej 2 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-100/09
4 Data złożenia 2009-08-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4128
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 568 Nr 699 Nr 570 Nr 2343 Nr 2344 Nr 2255 Nr 2256 Nr 2295 Nr 2669 Nr 2670 Nr 4117 Nr 4118 Nr 4119 Nr 4120 Nr 4123 Nr 4124 Nr 4125 Nr 4126 Nr 4128
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4044
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na terenie lasów Leśnictwa Mogilno poprzez wykonanie nastawki drewnianej
3 Znak sprawy OŚ.DoG-6224/23/09
4 Data złożenia 2009-08-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Lasy Państwowe

Nadlesnictwo Kolumna

ul. Armii Ludowej 1C

98-100 Łask

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4045
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2491 Nr 2492 Nr 3142 Nr 3143 Nr 4045
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4287
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu MULTIPLATE w korycie rzeki Łódki z przejsciem uzbrojenia w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/22/09
4 Data złożenia 2009-08-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4288
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4123
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr ew. 29/2 przy ul. Toruńskiej 12 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-98/09
4 Data złożenia 2009-08-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4124
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 568 Nr 699 Nr 570 Nr 2343 Nr 2344 Nr 2255 Nr 2256 Nr 2295 Nr 2669 Nr 2670 Nr 4117 Nr 4118 Nr 4119 Nr 4120 Nr 4124 Nr 4125 Nr 4126 Nr 4127 Nr 4128
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4125
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr ew. 281/17 przy ul. Odrodzenia 8 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-99/09
4 Data złożenia 2009-08-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4126
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 568 Nr 699 Nr 570 Nr 2343 Nr 2344 Nr 2255 Nr 2256 Nr 2295 Nr 2669 Nr 2670 Nr 4117 Nr 4118 Nr 4119 Nr 4120 Nr 4123 Nr 4124 Nr 4126 Nr 4127 Nr 4128
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4169
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z gat. sosna zwyczajna z działki nr ew. 62/36 przy ul. Wiewiórczej w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-101/09
4 Data złożenia 2009-08-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4170
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4173
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gat. jarząb pospolity z terenu działki nr ew. 548/10 przy ul. Kilińskiego 69 c w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-103/09
4 Data złożenia 2009-08-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4174
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4177
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 337/1 przy ul. Zgierskiej 2 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-105/09
4 Data złożenia 2009-08-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4178
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4320
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi na terenie całego Powiatu dla prac remontowo-budowlanych i modernizacyjnych u potencjalnych klijentów
3 Znak sprawy OŚ.7636-6/09
4 Data złożenia 2009-08-31
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) TKJ Matuszewski s. j.

Por. Krzycha 5

86-300 Grudziądz

REGON: 870271461
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku program
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4321
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4156
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 zlokalizowanej w Pabianicach przy ul. Grobelnej 7
3 Znak sprawy OŚ.PM.6223/26/09
4 Data złożenia 2009-09-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. "LUX"

Andrzej Pluciński

Partyzancka 135 B

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - operat wodnoprawny
- dokumentacja hydrogeologiczna
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4157
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4157 Nr 4445 Nr 4446
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4294
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
3 Znak sprawy OŚ.7637-4/09
4 Data złożenia 2009-09-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) MILBAK Stanisław Bąk

Ludowa 9

95-054 Ksawerów

REGON: 470081260
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4295
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4295
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4445
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody podziemnej ze studni głębinowej
3 Znak sprawy OŚ.PM-6223/26/09
4 Data złożenia 2009-09-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. "LUX"

Andrzej Pluciński

Partyzancka 135 B

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4446
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4156 Nr 4157 Nr 4446
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4181
2 Zakres przedmiotowy wniosku zwniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (żywotnik), 1 drzewa (świerk pospolity), 8 drzew z gat. sosna zwyczajna, 2 drzew z gat. topola, 5 drzew z gat. czeremcha amerykanska z terenu działki nr ew. 1/1/ w Pawlikowicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-107/09
4 Data złożenia 2009-09-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczna Polana"

Pawlikowice 81a

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4182
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1968 Nr 1969 Nr 4090 Nr 4182 Nr 4383 Nr 4384
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4183
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 drzew z gat. klon pospolity z terenu działki nr ew. 112, ul. Piękna w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-108/09
4 Data złożenia 2009-09-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Miejska Pabianice

Zamkowa 16

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4184
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1980 Nr 1981 Nr 1982 Nr 1983 Nr 2014 Nr 2015 Nr 2060 Nr 2061 Nr 2062 Nr 2063 Nr 2064 Nr 2366 Nr 2367 Nr 2411 Nr 2412 Nr 2413 Nr 2414 Nr 3148 Nr 3149 Nr 3274 Nr 3275 Nr 3276 Nr 3277 Nr 3741 Nr 3742 Nr 3751 Nr 3752 Nr 3761 Nr 3762 Nr 3777 Nr 3778 Nr 3902 Nr 3903 Nr 3926 Nr 3927 Nr 3928 Nr 3929 Nr 3934 Nr 3935 Nr 3982 Nr 3983 Nr 4184 Nr 4465 Nr 4466 Nr 4508 Nr 4509 Nr 4549 Nr 4550
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4185
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew topola, 3 drzew dąb, 4 drzew olsza z terenu działki nr ew. 85/5 ul. Wiejska, 1 drzewa topola, 19 drzew dąb, 2 drzew brzoza oraz 10 m2 krzewów z działki o nr ew. 81, ul. Wiejska w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-109/09
4 Data złożenia 2009-09-09
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.

Warzywna 3

95-200 Pabianice

REGON: 100203668
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4186
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1412 Nr 1466 Nr 2463 Nr 2464 Nr 2465 Nr 2466 Nr 3520 Nr 3521 Nr 3988 Nr 3989 Nr 4186 Nr 4221 Nr 4222 Nr 4289 Nr 4290 Nr 4545 Nr 4546 Nr 4547 Nr 4548
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4138
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego w obrębie działki nr 1607 w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 43
3 Znak sprawy OŚ.KG-6224/24/09
4 Data złożenia 2009-09-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H. "TOMERON"

Paweł Lorentowicz

Zachodnia 43

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4139
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1483 Nr 4139
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4150
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla obiektów oddziału SUWARY S.A. w Pabianicach przy Grota Roweckiego 1B
3 Znak sprawy OŚ.PM-6223/27/09
4 Data złożenia 2009-09-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) "SUWARY" S.A.

Piotra Skargi 45/47

95-200 Pabianice

REGON: 471121807
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4151
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1109 Nr 1099 Nr 1124 Nr 2369 Nr 4151
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4187
2 Zakres przedmiotowy wniosku zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. olsza,14 drzew z gat. robinia biała, 1 drzewa dąb z terenu działki nr ew. 186 w miejscowości Wrząca.
3 Znak sprawy OŚ.6118-110/09
4 Data złożenia 2009-09-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4188
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4189
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terernu działki nr ew. 210 w obrębie Budy Dłutowskie
3 Znak sprawy OŚ.6118-111/09
4 Data złożenia 2009-09-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4190
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4191
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie grupy krzewów z gatunku jałowiec pospolity z terenu działki nr ew. 548/16 ul. Kilińskiego 65 a ( teren cmentarza komunalnego) w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-112/09
4 Data złożenia 2009-09-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4192
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4195
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosekk o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 177/1 i 1 drzewa z gat. topola z terenu działki nr ew. 194 w Dłutowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-114/09
4 Data złożenia 2009-09-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4196
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4322
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3 Znak sprawy OŚ.7636-7/09
4 Data złożenia 2009-09-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo Budowlane D.G.S Sp. z o.o.

Św. Rozalii 19

97-500 Radomsko

REGON: 5900703492
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4130
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4193
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. topola kanadyjska z terenu działki nr ew. 39/1 przy ul. Myśliwskiej 48c w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-113/09
4 Data złożenia 2009-09-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "WIOSENKA II"

Szpitalna 65

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4194
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4194
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4199
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek ow ydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gat. jesion z terenu działki nr ew. 11/2 w obrębie K-11, Plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim,
3 Znak sprawy OŚ.6118-116/09
4 Data złożenia 2009-09-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4042
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do odprowadzania wód deszczowyh
3 Znak sprawy OŚ.DG-6224/26/09
4 Data złożenia 2009-09-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodonoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4043
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2374 Nr 2375 Nr 3150 Nr 3151 Nr 3173 Nr 3174 Nr 3242 Nr 3243 Nr 4043 Nr 4486 Nr 4487 Nr 4541 Nr 4542 Nr 4543 Nr 4544
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4060
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie skrzynek rozsączających AZURA w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/25/09
4 Data złożenia 2009-09-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4061
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4140
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do odprowadzenia wód deszczowych z przebudowanej drogii gminnej w miejscowości Czyżemin
3 Znak sprawy OŚ.DG-6224/26/09
4 Data złożenia 2009-09-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4141
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4197
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gat. robinia biała z terenu działki nr ew. 351/4 przy ul. Kościuszki 8/10 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-115/09
4 Data złożenia 2009-09-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4198
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4213
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki nr ew. 69/1 w obrębie K-2, ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim.
3 Znak sprawy OŚ.6118-123/09
4 Data złożenia 2009-09-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4214
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4171
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. jarząb pospolity 1 drzewa z gat. robinia biała , 1 drezwa z gat topola osika z działki nr ew. 318/19 przy ul. Moniuszki 138/140 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-102/09
4 Data złożenia 2009-09-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4172
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4201
2 Zakres przedmiotowy wniosku wnosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 drzew z gatunku żywotnik zachodni z terenu działki nr ew. 548/18, P-12, ul. Kilińskiego 63c w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-117/09
4 Data złożenia 2009-09-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4202
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4207
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z gat. brzoza brodawkowata, 11 drzew z gat. robinia biała, 2 drzew z gat. sosna zwyczajna, 1 drzewaz klon pospolity, 1 drzewa jesion wyniosły z terenu działki nr ew. 9/4 PArk Wolności w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-120/09
4 Data złożenia 2009-09-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4208
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4209
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gatunku świerk pospolity z terenu działki nr ew. 55/2, ul. Warzywna 1 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-121/09
4 Data złożenia 2009-09-25
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4210
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4203
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. wierzba z terenu działki nr ew. 1419, ul. Wspólna w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-118/09
4 Data złożenia 2009-09-25
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Ksawerów

Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4204
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1614 Nr 1559 Nr 1558 Nr 1597 Nr 1554 Nr 1561 Nr 1618 Nr 1598 Nr 1582 Nr 1656 Nr 1571 Nr 1643 Nr 1639 Nr 1699 Nr 1684 Nr 1588 Nr 1589 Nr 1608 Nr 1655 Nr 1642 Nr 1748 Nr 1707 Nr 1678 Nr 1738 Nr 1700 Nr 1731 Nr 1685 Nr 1726 Nr 1708 Nr 1716 Nr 1740 Nr 1728 Nr 1710 Nr 1721 Nr 1747 Nr 1737 Nr 1789 Nr 1758 Nr 1746 Nr 1779 Nr 1755 Nr 1757 Nr 1770 Nr 1780 Nr 1765 Nr 1784 Nr 1808 Nr 1820 Nr 1801 Nr 1821 Nr 2302 Nr 2303 Nr 3096 Nr 3763 Nr 3764 Nr 3765 Nr 3766 Nr 3942 Nr 3943 Nr 4078 Nr 4079 Nr 4105 Nr 4106 Nr 4115 Nr 4116 Nr 4204 Nr 4205 Nr 4206 Nr 4257 Nr 4258
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4205
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 210 m2 krzewów z terenu działki nr ew. 1629, ul. Sienkiewicza w miejscowosci Ksawerów
3 Znak sprawy OŚ.6118-119/09
4 Data złożenia 2009-09-25
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Ksawerów

Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4206
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1614 Nr 1559 Nr 1558 Nr 1597 Nr 1554 Nr 1561 Nr 1618 Nr 1598 Nr 1582 Nr 1656 Nr 1571 Nr 1643 Nr 1639 Nr 1699 Nr 1684 Nr 1588 Nr 1589 Nr 1608 Nr 1655 Nr 1642 Nr 1748 Nr 1707 Nr 1678 Nr 1738 Nr 1700 Nr 1731 Nr 1685 Nr 1726 Nr 1708 Nr 1716 Nr 1740 Nr 1728 Nr 1710 Nr 1721 Nr 1747 Nr 1737 Nr 1789 Nr 1758 Nr 1746 Nr 1779 Nr 1755 Nr 1757 Nr 1770 Nr 1780 Nr 1765 Nr 1784 Nr 1808 Nr 1820 Nr 1801 Nr 1821 Nr 2302 Nr 2303 Nr 3096 Nr 3763 Nr 3764 Nr 3765 Nr 3766 Nr 3942 Nr 3943 Nr 4078 Nr 4079 Nr 4105 Nr 4106 Nr 4115 Nr 4116 Nr 4203 Nr 4204 Nr 4206 Nr 4257 Nr 4258
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4175
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 35 drzew z gat. robinia biała, 12 drzew z gat. morwa biała, 3 drzew z gat. dąb bezszypułkowy oraz drzew z gat śliwa ałycza z terenu działki nr ew. 2/20 ul. Spółdzielcza w Konstantynowie Łódzkim.
3 Znak sprawy OŚ.6118-104/09
4 Data złożenia 2009-09-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4176
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4176 Nr 4231 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4179
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. topola kanadyjska i 1 drzewa z gat. jesion wyniosły z terenu działki nr ew. 10, Plac Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-106/09
4 Data złożenia 2009-09-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim

ul. Kilińskiego 75A

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4180
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2203 Nr 2204 Nr 2538 Nr 2539 Nr 3783 Nr 3784 Nr 4180
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 3829
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 36 drzew na terenie Parku Wolności w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-98/08
4 Data złożenia 2009-10-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 3830
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4323
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3 Znak sprawy OŚ.7636-8/09
4 Data złożenia 2009-10-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) "ES - MODEL" Sp. z o. o.

Łaska 7

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 008021711
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4324
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 396 Nr 4133 Nr 4324
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4211
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 548/22 ul. Kilińskiego 59a w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-122/09
4 Data złożenia 2009-10-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4212
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4152
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie prywatnej posesji
3 Znak sprawy OŚ.KG.6223/28/09
4 Data złożenia 2009-10-07
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. "Delta" Marek Lewandowski

Widzewska 6

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodonprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4153
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4153 Nr 4459 Nr 4460
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4215
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 74/5 przy ul. Moniuszki 93/95 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-124/09
4 Data złożenia 2009-10-07
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gimnazjum Nr 1

im. Jana Pawła II

Tkacka 15

95-200 Pabianice

REGON: 472223094
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4216
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3725 Nr 3726 Nr 4216
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4459
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr ew. 1759/1 w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.KG-6223/28/09
4 Data złożenia 2009-10-07
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. "Delta" Marek Lewandowski

Widzewska 6

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4460
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4152 Nr 4153 Nr 4460
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4219
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 1/3 we wsi Babiczki gm. Lutomiersk
3 Znak sprawy OŚ.6118-126/09
4 Data złożenia 2009-10-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Wincenty Leszczyk

Łąkowa 21

90-554 Łódż

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4220
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4220
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4221
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. klon pospolity z terenu działki nr ew. 284/2, przy ul. Świętokrzyskiej 53 i 53a w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-127/09
4 Data złożenia 2009-10-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.

Warzywna 3

95-200 Pabianice

REGON: 100203668
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4222
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1412 Nr 1466 Nr 2463 Nr 2464 Nr 2465 Nr 2466 Nr 3520 Nr 3521 Nr 3988 Nr 3989 Nr 4185 Nr 4186 Nr 4222 Nr 4289 Nr 4290 Nr 4545 Nr 4546 Nr 4547 Nr 4548
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4227
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 352 przy ul. Łąkowej 19 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-130/09
4 Data złożenia 2009-10-14
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4228
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4223
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr ew. 550, ul. Kilinskiego 59 (teren cmentarza komunalnego) w Pabianicach.
3 Znak sprawy OŚ.6118-128/09
4 Data złożenia 2009-10-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4224
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4224 Nr 4255 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4142
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem pod dnem rzeki Ner w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/27/09
4 Data złożenia 2009-10-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.W. "BUD - MASZ" Maciej Stachlewski

3-go Maja 37

95-083 Lutomiersk

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4143
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 959 Nr 4143
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4229
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. jesion wyniosły z terenu działki nr ew. 481, ul. Zagajnikowa w Pabianicach.
3 Znak sprawy OŚ.6118-131/09
4 Data złożenia 2009-10-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4230
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4225
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. jesion wyniosły z terenu działki nr ew. 144, obreb P-2 perzy ul. Oliwkowej w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-129/09
4 Data złożenia 2009-10-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4226
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4231
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 42 drzew dąb szypułkowy, 6 drzew dąb bezszypułkowy, 12 drzew brzoza brodawkowata, 13 drzew jarząb piospolity, 2 drzew czeremcha amerykańska ......
3 Znak sprawy OŚ.6118-132/09
4 Data złożenia 2009-10-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Konstantynów Łódzki

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 000525642
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4232
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 538 Nr 958 Nr 986 Nr 1932 Nr 1933 Nr 2352 Nr 2353 Nr 3152 Nr 3153 Nr 3175 Nr 3176 Nr 3177 Nr 3178 Nr 3183 Nr 3184 Nr 3194 Nr 3195 Nr 3231 Nr 3232 Nr 3237 Nr 3238 Nr 3248 Nr 3249 Nr 3316 Nr 3317 Nr 3318 Nr 3319 Nr 3334 Nr 3335 Nr 4006 Nr 4008 Nr 4007 Nr 4009 Nr 4058 Nr 4059 Nr 4060 Nr 4061 Nr 4169 Nr 4170 Nr 4175 Nr 4176 Nr 4232 Nr 4283 Nr 4284 Nr 4285 Nr 4287 Nr 4286 Nr 4288 Nr 4433 Nr 4434
12 Uwagi zezwolenie na usunięcie 42 drzew dąb szypułkowy, 6 drzew dąb bezszypułkowy, 12 drzew brzoza brodawkowata, 13 drzew jarząb piospolity, 2 drzew czeremcha amerykańska, 4 drzew sosna zwyczajna z terenu działki nr ew. 65/32 ul. Zajeczna w Konstantynowie
Łódzkim

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4313
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu opaskowego na działkach w Dobroniu Poduchownym i odprowadzaie wód gruntowych wylotem do rowu R-M 2
3 Znak sprawy OŚ.DoG-6224/28/09
4 Data złożenia 2009-10-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Wojciech Kabza

Sienkiewicza 34

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4314
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4314
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4233
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 drzew z gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 179/2 w Dąbrowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-133/09
4 Data złożenia 2009-10-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4234
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4401 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4090
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie (informacja o powalonym drzewie na terenie ogródków działkowych)
3 Znak sprawy OŚ.6118-81/09
4 Data złożenia 2009-10-21
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczna Polana"

Pawlikowice 81a

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1968 Nr 1969 Nr 4181 Nr 4182 Nr 4383 Nr 4384
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4235
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły oraz 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 110/9 Plac Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim.
3 Znak sprawy OŚ.6118-134/09
4 Data złożenia 2009-10-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4236
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4154
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substrancje szzególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskich urzadzeń kanalizacyjnych.
3 Znak sprawy OŚ.PM-6223/30/09
4 Data złożenia 2009-10-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) KATE &TOM CAR WASH

Krawczyk Tomasz

Akacjowa 10

87-148 Łysomice

REGON: 471507889
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4155
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4155
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4158
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do ziemi na terenie nieruchomości w Konstantynowie Łódzkim.
3 Znak sprawy OŚ.KM-6224/29/09
4 Data złożenia 2009-10-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Andrzej Żak

ul. ks. Popiełuszki 39b/18, 94-053 Łódź

Produkcja okien PCV, ul. Kolejowa

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4159
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1048 Nr 1188 Nr 4159
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4237
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z obiektów "Włókniarz" przy ul. Grota Roweckiego 3 oraz "Businka" przy ul. Bugaj 110
3 Znak sprawy OŚ.6118-135/09
4 Data złożenia 2009-10-27
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

ul. Grota-Roweckiego 3

95-200 Pabianice

REGON: 000330453
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4238
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1835 Nr 1836 Nr 1837 Nr 1838 Nr 1845 Nr 1846 Nr 2711 Nr 2712 Nr 2729 Nr 2730 Nr 4238 Nr 4391 Nr 4392
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4163
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie skrzynek rozsączających i odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do gruntu w Kazimierzu
3 Znak sprawy OŚ.LG-6224/30/09
4 Data złożenia 2009-10-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Marek Sprusiński

Milionowa 94 m. 19

92-310 Łódż

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4164
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4164
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4239
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działki nr 80 w miejscowości Mogilno Małe
3 Znak sprawy OŚ.6118-136/09
4 Data złożenia 2009-10-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dobroń

11 Listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4240
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 220 Nr 219 Nr 53 Nr 69 Nr 360 Nr 770 Nr 585 Nr 575 Nr 775 Nr 2156 Nr 2157 Nr 2158 Nr 2159 Nr 2160 Nr 2161 Nr 2162 Nr 2163 Nr 2213 Nr 2214 Nr 2251 Nr 2252 Nr 2288 Nr 2289 Nr 2324 Nr 2321 Nr 2322 Nr 2323 Nr 2575 Nr 2576 Nr 2953 Nr 2954 Nr 2955 Nr 2956 Nr 3057 Nr 3058 Nr 3059 Nr 3060 Nr 3061 Nr 3062 Nr 3063 Nr 3064 Nr 3065 Nr 3066 Nr 3067 Nr 3068 Nr 4099 Nr 4100 Nr 4217 Nr 4218 Nr 4240 Nr 4253 Nr 4254
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4241
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek ow ydanie zezwolenia na usuniecie 2 drzew z gatunku topola włoska z terenu działki nr ew. 505 ul. Św. Rocha w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-137/09
4 Data złożenia 2009-10-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4242
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4160
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowdzanie ścieków opadowych z przebudowanej drogi powiatowej w Kazimierzu
3 Znak sprawy OŚ.LG-6223/31/09
4 Data złożenia 2009-11-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny - 2 szt
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4161
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1369 Nr 1408 Nr 1417 Nr 1427 Nr 3501 Nr 3502 Nr 4056 Nr 4057 Nr 4144 Nr 4145 Nr 4161 Nr 4348
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4165
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wytwarzanych w P.P.H.U "IMPOL" w Gospodarzu
3 Znak sprawy OŚ.6223/33-4/09
4 Data złożenia 2009-11-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. "IMPOL"

Gospodarz 62

95-030 Rzgów

REGON: 15009163
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4166
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4166
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4279
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód deszczowych z terenu firmy EKOWALT w Jadwininie
3 Znak sprawy OŚ.PG-6223/32/09
4 Data złożenia 2009-11-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) EKOWALT

Kasztelańska 14

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4280
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4280 Nr 4334
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4243
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 497, ul. Waryńskiego w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-138/09
4 Data złożenia 2009-11-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4244
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4245
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa wierzba biała z działki nr ew. 312/15 przy ul. Moniuszki 127/129, 1 drzewa wiąz z działki nr ew. 302/43 przy ul. Moniuszki 141/150 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-139/09
4 Data złożenia 2009-11-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4246
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4246 Nr 4247 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4247
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 536/3 przy ul. Okulickiego 8 w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-140/09
4 Data złożenia 2009-11-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Warzywna 6

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4248
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2540 Nr 2541 Nr 2561 Nr 2562 Nr 2563 Nr 2564 Nr 2565 Nr 2566 Nr 2569 Nr 2570 Nr 2591 Nr 2592 Nr 2593 Nr 2594 Nr 2597 Nr 2598 Nr 2599 Nr 2600 Nr 2619 Nr 2620 Nr 2649 Nr 2650 Nr 2667 Nr 2668 Nr 2673 Nr 2674 Nr 2737 Nr 2738 Nr 2739 Nr 2740 Nr 3805 Nr 3806 Nr 3649 Nr 3650 Nr 3653 Nr 3654 Nr 3698 Nr 3699 Nr 3727 Nr 3728 Nr 3749 Nr 3750 Nr 3803 Nr 3804 Nr 3848 Nr 3849 Nr 3850 Nr 3851 Nr 3864 Nr 3865 Nr 3868 Nr 3869 Nr 4066 Nr 4067 Nr 4070 Nr 4071 Nr 4072 Nr 4073 Nr 4074 Nr 4075 Nr 4080 Nr 4081 Nr 4082 Nr 4083 Nr 4091 Nr 4092 Nr 4093 Nr 4094 Nr 4171 Nr 4172 Nr 4197 Nr 4198 Nr 4245 Nr 4246 Nr 4248 Nr 4513 Nr 4514 Nr 4529 Nr 4530 Nr 4536 Nr 4561
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4249
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 6 drzew z gat. jesion wyniosły, 1 drzewa kasztanowiec biały, 13 drzew głóg z działki nr ew. 607/1 w Piatkowisku
3 Znak sprawy OŚ.6118-141/09
4 Data złożenia 2009-11-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Pabianice

Torowa 21

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4250
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1549 Nr 1544 Nr 1546 Nr 1541 Nr 1704 Nr 1682 Nr 1697 Nr 1714 Nr 1727 Nr 1736 Nr 1754 Nr 1750 Nr 1781 Nr 1763 Nr 1756 Nr 1771 Nr 1767 Nr 1774 Nr 1796 Nr 1804 Nr 1773 Nr 1762 Nr 1802 Nr 1795 Nr 1768 Nr 1775 Nr 1769 Nr 1797 Nr 2139 Nr 2140 Nr 2141 Nr 2142 Nr 2166 Nr 2167 Nr 2168 Nr 2169 Nr 2184 Nr 2185 Nr 2186 Nr 2187 Nr 2195 Nr 2196 Nr 2237 Nr 2238 Nr 2949 Nr 2950 Nr 2951 Nr 2952 Nr 3005 Nr 3006 Nr 3007 Nr 3008 Nr 3029 Nr 3030 Nr 3031 Nr 3032 Nr 3069 Nr 3070 Nr 3071 Nr 3072 Nr 4250
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4296
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
3 Znak sprawy OŚ.7637-5/09
4 Data złożenia 2009-11-05
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PPHU Dariusz Wieczorek

Mikołajewice 34

95-083 Lutomiersk

REGON: 731494507
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4297
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4297
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4298
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kościelnej 13/15.
3 Znak sprawy OŚ.7637-6/09
4 Data złożenia 2009-11-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) TOMPOL RECYCLING Sp. z o.o.

Wysoka 61/65

97-200 Tomaszów Mazowiecki

REGON: 100760305
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4299
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4299
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4251
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa żywotnik z działki nr ew. 259 ul. Partyzancka 56a w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-142/09
4 Data złożenia 2009-11-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pabianicach

Partyzancka 56a

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4252
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4252
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4253
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew topola z terenu działki nr ew. 10 w miejscowości Mogilno Małe
3 Znak sprawy OŚ.6118-143/09
4 Data złożenia 2009-11-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dobroń

11 Listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4254
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 220 Nr 219 Nr 53 Nr 69 Nr 360 Nr 770 Nr 585 Nr 575 Nr 775 Nr 2156 Nr 2157 Nr 2158 Nr 2159 Nr 2160 Nr 2161 Nr 2162 Nr 2163 Nr 2213 Nr 2214 Nr 2251 Nr 2252 Nr 2288 Nr 2289 Nr 2324 Nr 2321 Nr 2322 Nr 2323 Nr 2575 Nr 2576 Nr 2953 Nr 2954 Nr 2955 Nr 2956 Nr 3057 Nr 3058 Nr 3059 Nr 3060 Nr 3061 Nr 3062 Nr 3063 Nr 3064 Nr 3065 Nr 3066 Nr 3067 Nr 3068 Nr 4099 Nr 4100 Nr 4217 Nr 4218 Nr 4239 Nr 4240 Nr 4254
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4255
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. żywotnik zachiodni z działki nr ew. 548/12, ul. Kilinskiego 69b w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-144/09
4 Data złożenia 2009-11-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Zakład Pogrzebowy

ul. Kilińskiego 57/59

95-200 Pabianice

REGON: p470074170
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4256
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 433 Nr 670 Nr 486 Nr 527 Nr 553 Nr 2280 Nr 2278 Nr 2279 Nr 2582 Nr 2581 Nr 2589 Nr 2590 Nr 2601 Nr 2602 Nr 2663 Nr 2664 Nr 3809 Nr 3810 Nr 3661 Nr 3662 Nr 3856 Nr 3857 Nr 3938 Nr 3939 Nr 3984 Nr 3985 Nr 4088 Nr 4089 Nr 4173 Nr 4174 Nr 4191 Nr 4192 Nr 4201 Nr 4202 Nr 4211 Nr 4212 Nr 4223 Nr 4224 Nr 4256 Nr 4504 Nr 4505 Nr 4515 Nr 4516 Nr 4521 Nr 4522 Nr 4523 Nr 4524
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4217
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa dąb, 1 drzewa wierzba z działki nr ew. 85/3, 10 drzew z gat. wierzba biała z terenu działki nr ew. 165 w Markówce, 4 drzew dąb szypułkowy i 11 drzew leszczyna pospolita z działki nr ew. 608/1 w Orpelowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-125/09
4 Data złożenia 2009-11-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dobroń

11 Listopada 9

95-082 Dobroń

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4218
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 220 Nr 219 Nr 53 Nr 69 Nr 360 Nr 770 Nr 585 Nr 575 Nr 775 Nr 2156 Nr 2157 Nr 2158 Nr 2159 Nr 2160 Nr 2161 Nr 2162 Nr 2163 Nr 2213 Nr 2214 Nr 2251 Nr 2252 Nr 2288 Nr 2289 Nr 2324 Nr 2321 Nr 2322 Nr 2323 Nr 2575 Nr 2576 Nr 2953 Nr 2954 Nr 2955 Nr 2956 Nr 3057 Nr 3058 Nr 3059 Nr 3060 Nr 3061 Nr 3062 Nr 3063 Nr 3064 Nr 3065 Nr 3066 Nr 3067 Nr 3068 Nr 4099 Nr 4100 Nr 4218 Nr 4239 Nr 4240 Nr 4253 Nr 4254
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4257
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 8 drzew brzoza, 12 klonów, 5 robin, 1 topoli, 3 grabów, 2 dębów, 1 kasztana z terenu działek nr ew. 355, 359/41, 359/42, 359/43 w Ksawerowie.
3 Znak sprawy OŚ.6118-145/09
4 Data złożenia 2009-11-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Ksawerów

Kościuszki 3 h

95-054 Ksawerów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4258
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1614 Nr 1559 Nr 1558 Nr 1597 Nr 1554 Nr 1561 Nr 1618 Nr 1598 Nr 1582 Nr 1656 Nr 1571 Nr 1643 Nr 1639 Nr 1699 Nr 1684 Nr 1588 Nr 1589 Nr 1608 Nr 1655 Nr 1642 Nr 1748 Nr 1707 Nr 1678 Nr 1738 Nr 1700 Nr 1731 Nr 1685 Nr 1726 Nr 1708 Nr 1716 Nr 1740 Nr 1728 Nr 1710 Nr 1721 Nr 1747 Nr 1737 Nr 1789 Nr 1758 Nr 1746 Nr 1779 Nr 1755 Nr 1757 Nr 1770 Nr 1780 Nr 1765 Nr 1784 Nr 1808 Nr 1820 Nr 1801 Nr 1821 Nr 2302 Nr 2303 Nr 3096 Nr 3763 Nr 3764 Nr 3765 Nr 3766 Nr 3942 Nr 3943 Nr 4078 Nr 4079 Nr 4105 Nr 4106 Nr 4115 Nr 4116 Nr 4203 Nr 4204 Nr 4205 Nr 4206 Nr 4258
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4259
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr ew. 60, 180, 222, 233, 244, 295, 330 ul. Hermanowska w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-146/09
4 Data złożenia 2009-11-19
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4260
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4261
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 12 drzew topola kanadyjska, 9 drzew klon pospolity z działki nr ew. 109/2 w miejscowości Florentynów, 8 drzew robinia biała, 1 drzewa olcha czarna z działki nr ew. 243/2 we Wrzącej
3 Znak sprawy OŚ.6118-147/09
4 Data złożenia 2009-11-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4262
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4262 Nr 4263 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4263
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z działki nr ew. 75 w miejscowości Prusinowice 68 w Zalewie, 87 w Żurawieńcu, 232, 225, 296/25 w Babicach, 143, 137/1, 81, 37, 22/8 w Babiczkach
3 Znak sprawy OŚ.6118-148/09
4 Data złożenia 2009-11-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON: 000545917
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4264
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1833 Nr 1834 Nr 2201 Nr 1552 Nr 1583 Nr 1576 Nr 1603 Nr 1580 Nr 1553 Nr 1592 Nr 1610 Nr 1759 Nr 1713 Nr 1766 Nr 1776 Nr 1782 Nr 1764 Nr 1761 Nr 1772 Nr 1811 Nr 1815 Nr 1792 Nr 1816 Nr 2335 Nr 2336 Nr 2174 Nr 2175 Nr 2176 Nr 2177 Nr 2178 Nr 2179 Nr 2180 Nr 2181 Nr 2202 Nr 2233 Nr 2234 Nr 2544 Nr 2545 Nr 2733 Nr 2734 Nr 2916 Nr 2917 Nr 2926 Nr 2927 Nr 2941 Nr 2942 Nr 2943 Nr 2944 Nr 2945 Nr 2946 Nr 3037 Nr 3038 Nr 3039 Nr 3040 Nr 3041 Nr 3042 Nr 3043 Nr 3044 Nr 3103 Nr 3104 Nr 3105 Nr 3106 Nr 3747 Nr 3748 Nr 3844 Nr 3845 Nr 3930 Nr 3931 Nr 3948 Nr 3949 Nr 3964 Nr 3965 Nr 4046 Nr 4047 Nr 4076 Nr 4077 Nr 4121 Nr 4122 Nr 4187 Nr 4188 Nr 4261 Nr 4262 Nr 4264 Nr 4350 Nr 4351
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4265
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa klon pospolity z działki nr ew. 168 ul. Daszyńskeigo 8 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-149/09
4 Data złożenia 2009-11-25
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Jana Pawła II 44

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 470648317
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4266
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3408 Nr 3441 Nr 3473 Nr 3607 Nr 3608 Nr 3609 Nr 3610 Nr 3611 Nr 3612 Nr 3613 Nr 3614 Nr 4266
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4383
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu działki nr ew. 1/1 w Pawlikowicach.
3 Znak sprawy OŚ.6118-151/09
4 Data złożenia 2009-12-01
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczna Polana"

Pawlikowice 81a

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4384
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1968 Nr 1969 Nr 4090 Nr 4181 Nr 4182 Nr 4384
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4316
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Nowotki w Ksawerowie projektowanym wylotem do rzeki Gadki
3 Znak sprawy OŚ.6223/36/09
4 Data złożenia 2009-12-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Powiat Pabianicki

ul. Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4317
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2496 Nr 2497 Nr 4309 Nr 4310 Nr 4317
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4274
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych z ul. Jana Pawła II w Ksawerowie projektowanym wylotem do rowu przydrożnego w km 0+118 w ul. Łódzkiej.
3 Znak sprawy OŚ.6223/34/09
4 Data złożenia 2009-12-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Powiatu w Pabianicach

Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4275
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3324 Nr 3325 Nr 4275
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4267
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa klon pospolity z działki nr ew. 168 ul. Daszyńskeigo 8 w Konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-150/09
4 Data złożenia 2009-12-03
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4268
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4385
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drzew z terenu działek przy ulicy Hermanowskiej w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-153/09
4 Data złożenia 2009-12-04
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miasta Pabianice

Kościuszki 25

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4386
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1572 Nr 1620 Nr 1660 Nr 1671 Nr 1573 Nr 1587 Nr 1657 Nr 1652 Nr 1677 Nr 1635 Nr 1633 Nr 1693 Nr 1661 Nr 1701 Nr 1668 Nr 1637 Nr 1687 Nr 1722 Nr 1629 Nr 1712 Nr 1689 Nr 1734 Nr 1752 Nr 1745 Nr 1720 Nr 1753 Nr 1709 Nr 1744 Nr 4386 Nr 4395 Nr 4396
12 Uwagi Zakład Wodociągów i Kanalizacji działający w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice wystąpił do wydziału z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drzew.

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4387
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenie plantacji roślin iglastych.
3 Znak sprawy OŚ.6118-154/09
4 Data złożenia 2009-12-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Janusz Szydłowski

Zalew 15

95-083 Lutomiersk

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4388
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4389
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr ew. 75, obręb P-25, w Pabianicah
3 Znak sprawy OŚ.6118-155/09
4 Data złożenia 2009-12-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4390
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4391
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 drzew z terenu działki nr ew. 217 ( teren Włókniarza), i 15 drzew z terenu działki przy ulicy Bugaj 110 w Pabianicach.
3 Znak sprawy OŚ.6118-156/09
4 Data złożenia 2009-12-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

ul. Grota-Roweckiego 3

95-200 Pabianice

REGON: 000330453
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4392
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1835 Nr 1836 Nr 1837 Nr 1838 Nr 1845 Nr 1846 Nr 2711 Nr 2712 Nr 2729 Nr 2730 Nr 4237 Nr 4238 Nr 4392
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4281
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzysranie z wód - odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do rowów z przebudowanej drogi gminnej - ul. Parkowej w Piątkowisku
3 Znak sprawy OŚ.PG-6223/37/09
4 Data złożenia 2009-12-09
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy w Pabianicach

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4282
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 548 Nr 409 Nr 2973 Nr 2974 Nr 2975 Nr 2976 Nr 3049 Nr 3050 Nr 3051 Nr 3052 Nr 4282 Nr 4349
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4461
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głebinowej zlokalizowanej na działce nr ew. 218/7 w Prusinowiczkach
3 Znak sprawy OŚ.LG-6223/35/09
4 Data złożenia 2009-12-09
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Lutomiersk

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku operat wodnoprawny
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4462
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 427 Nr 607 Nr 2772 Nr 2773 Nr 2774 Nr 3278 Nr 3279 Nr 4024 Nr 4025 Nr 4453 Nr 4454 Nr 4462 Nr 4478 Nr 4479 Nr 4498 Nr 4499 Nr 4553 Nr 4554
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4393
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr ew. 1452/19 w Ksawerowie
3 Znak sprawy OŚ.6118-157/09
4 Data złożenia 2009-12-09
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Anna i Władysław Banasiak

Komandorska 5 m. 43

94-116 Łódż

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4394 Nr 4552
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4272
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wygaszenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powiatrza atmosferycznego
3 Znak sprawy OŚ.7644-9/04/05
4 Data złożenia 2009-12-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.P.H.U. "EKO - WALT" Arkadiusz Walczyk, Andrzej Oset

Kresowa 7/9

95-200 Pabianice

REGON: 472406392
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 4273
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1072 Nr 1432 Nr 1454 Nr 4273
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4395
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia zezwolenia na usunięcie 24 drzew z terenu działki nr ew. 217 ( teren Włókniarza), i 15 drzew z terenu działki przy ulicy Bugaj 110 w Pabianicach.
3 Znak sprawy OŚ.6118-158/09
4 Data złożenia 2009-12-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miasta Pabianice

Kościuszki 25

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4396
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1572 Nr 1620 Nr 1660 Nr 1671 Nr 1573 Nr 1587 Nr 1657 Nr 1652 Nr 1677 Nr 1635 Nr 1633 Nr 1693 Nr 1661 Nr 1701 Nr 1668 Nr 1637 Nr 1687 Nr 1722 Nr 1629 Nr 1712 Nr 1689 Nr 1734 Nr 1752 Nr 1745 Nr 1720 Nr 1753 Nr 1709 Nr 1744 Nr 4385 Nr 4386 Nr 4396
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4271
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
3 Znak sprawy OŚ.7444-5/08
4 Data złożenia 2009-12-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Clear Edge Polska Sp. z o.o.

Kościelna 15

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON: 140639819
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 3258 Nr 3266 Nr 3267 Nr 3383 Nr 3384
12 Uwagi Z uwagi na brak obowiązujących aktów prawnych wyznaczono nowy termin rozpatrzenia sparawy do dnia 31 marca 2010 r.

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4300
2 Zakres przedmiotowy wniosku zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów metali oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kościelnej 13/15
3 Znak sprawy OŚ.7637-7/09
4 Data złożenia 2009-12-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) TOMPOLSCRAP Sp. z o.o.

ul. Wysoka 61/65

97-200 Pabianice

REGON: 592163580
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4301
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4301
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4325
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
3 Znak sprawy OŚ.7637-8/09
4 Data złożenia 2009-12-15
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Wywóz Nieczystości Płynnych Jacek Głobiński

Miodowa 41/43

95-200 Pabianice

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4327
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4327
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4397
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 drzew (gat. brzoza brodawkowata) z terenu działki nr ew. 35/23 w obr. P-9, ul. Krucza w Konstantynowie Łódzkim.
3 Znak sprawy OŚ.6118-159/09
4 Data złożenia 2009-12-16
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4398
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4398 Nr 4399 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4399
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr ew. 110/3, 110/5, 110/7, 110/9 w obrębie K-12, w konstantynowie Łódzkim
3 Znak sprawy OŚ.6118-160/09
4 Data złożenia 2009-12-18
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4400
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1083 Nr 1095 Nr 1421 Nr 2164 Nr 2165 Nr 2205 Nr 2206 Nr 2207 Nr 2208 Nr 2209 Nr 2210 Nr 2215 Nr 2216 Nr 2231 Nr 2232 Nr 2239 Nr 2241 Nr 2242 Nr 2245 Nr 2246 Nr 2293 Nr 2292 Nr 2294 Nr 2305 Nr 2306 Nr 2308 Nr 2849 Nr 2850 Nr 2851 Nr 2852 Nr 2869 Nr 2870 Nr 2871 Nr 2872 Nr 2873 Nr 2874 Nr 2875 Nr 2876 Nr 2882 Nr 2881 Nr 2882 Nr 2884 Nr 2885 Nr 2891 Nr 2892 Nr 2893 Nr 2894 Nr 2895 Nr 2912 Nr 2913 Nr 2914 Nr 2915 Nr 2918 Nr 2919 Nr 2922 Nr 2923 Nr 2924 Nr 2925 Nr 2928 Nr 3709 Nr 3710 Nr 3753 Nr 3754 Nr 3771 Nr 3772 Nr 3839 Nr 3840 Nr 3842 Nr 3843 Nr 3976 Nr 3977 Nr 4022 Nr 4023 Nr 4032 Nr 4033 Nr 4113 Nr 4114 Nr 4177 Nr 4178 Nr 4199 Nr 4200 Nr 4213 Nr 4214 Nr 4235 Nr 4236 Nr 4267 Nr 4268 Nr 4361 Nr 4362 Nr 4397 Nr 4398 Nr 4400 Nr 4473 Nr 4482 Nr 4483 Nr 4496 Nr 4497
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4401
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr ew. 153 w miejscowości Huta Dłutowska.
3 Znak sprawy OŚ.6118-161/10
4 Data złożenia 2009-12-21
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dłutów

Pabianicka 25

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4402
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 2877 Nr 2878 Nr 2879 Nr 2880 Nr 2930 Nr 2931 Nr 2929 Nr 2932 Nr 2957 Nr 2958 Nr 2959 Nr 2960 Nr 3671 Nr 3672 Nr 3719 Nr 3720 Nr 3779 Nr 3780 Nr 3799 Nr 3800 Nr 3954 Nr 3955 Nr 3956 Nr 3957 Nr 3958 Nr 3959 Nr 3998 Nr 3999 Nr 4048 Nr 4049 Nr 4052 Nr 4053 Nr 4097 Nr 4098 Nr 4140 Nr 4141 Nr 4189 Nr 4190 Nr 4195 Nr 4196 Nr 4233 Nr 4234 Nr 4318 Nr 4319 Nr 4402
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4328
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
3 Znak sprawy OŚ.7637-9/09
4 Data złożenia 2009-12-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) JANTOŃ 4J sp. z o.o.

Słowackiego 7

95-082 Dobroń

REGON: 731495547
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4329
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 4329
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4330
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w procesie R14
3 Znak sprawy OŚ.7637-11/09
4 Data złożenia 2009-12-23
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Piotr Ścibiorek Żwirownia Czyżemin

Czyżemin 23

95-081 Dłutów

REGON:
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi wniosek nie uzupełnieno, bez rozpatrzenia sprawa

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4403
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (klon pospolity) z terenu działki nr ew. 284/2, P-12, ul. Świętokrzyskla w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-162/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4404
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4405
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z gat. robinia biała z terenu działki nr ew. 477/9, P-5, ul. Jana Pawła II w Pabianicach.
3 Znak sprawy OŚ.6118-163/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4406
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4407
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. klon srebrzysty, 1 drzewa z gat. klon pospolity z terenu działki nr ew. 135/2, P-6, ul. Toruńska w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-164/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4408
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4409
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gat. klon pospolity z terenu dz. nr ew. 101, P-6, ul. Niecała w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-165/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4410
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4411
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. modrzew z terenu działki nr ew. 171/9, P-16, ul. Dolna w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-166/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4412
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4413
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z gat. topola, 1 drzewa robinia biała, 3 drzew z gat. dąb z terenu dzialki nr ew. 340, P-29, ul. Bociania w Pabainicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-167/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4414
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4415
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. topola włoska z działki nr ew. 86, P-13, ul. Kościelna w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-168/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4416
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4416 Nr 4417 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4417
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 2 drzew z gat. jarząb pospolityz terenu działki nr ew. 279/5, P-8, ul. Reymonta w miejscowości Pabianice
3 Znak sprawy OŚ.6118-169/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Lesnictwa pok. nr 5
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Nr 4418
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nr 1829 Nr 1831 Nr 1830 Nr 1832 Nr 554 Nr 528 Nr 1851 Nr 1852 Nr 1855 Nr 1856 Nr 1861 Nr 1862 Nr 1865 Nr 1866 Nr 1867 Nr 1868 Nr 1869 Nr 1870 Nr 1871 Nr 1872 Nr 2339 Nr 2341 Nr 2340 Nr 2342 Nr 2217 Nr 2218 Nr 2235 Nr 2236 Nr 2270 Nr 2271 Nr 2272 Nr 2273 Nr 2285 Nr 2286 Nr 2298 Nr 2299 Nr 2315 Nr 2316 Nr 2611 Nr 2612 Nr 2624 Nr 2625 Nr 2629 Nr 2630 Nr 2633 Nr 2634 Nr 2645 Nr 2646 Nr 2661 Nr 2662 Nr 2671 Nr 2672 Nr 2681 Nr 2682 Nr 2683 Nr 2684 Nr 2685 Nr 2686 Nr 2697 Nr 2698 Nr 2701 Nr 2702 Nr 2705 Nr 2703 Nr 2704 Nr 2706 Nr 2709 Nr 2710 Nr 3811 Nr 3812 Nr 3635 Nr 3636 Nr 3641 Nr 3642 Nr 3643 Nr 3644 Nr 3645 Nr 3646 Nr 3663 Nr 3664 Nr 3665 Nr 3666 Nr 3667 Nr 3668 Nr 3669 Nr 3670 Nr. 3679 Nr 3680 Nr 3690 Nr 3691 Nr 3692 Nr 3693 Nr 3694 Nr 3695 Nr 3696 Nr 3697 Nr 3737 Nr 3738 Nr 3739 Nr 3740 Nr 3755 Nr 3756 Nr 3813 Nr 3814 Nr 3815 Nr 3816 Nr 3817 Nr 3818 Nr 3819 Nr 3820 Nr 3821 Nr 3822 Nr 3823 Nr 3824 Nr 3825 Nr 3826 Nr 3827 Nr 3828 Nr 3829 Nr 3830 Nr 3831 Nr 3832 Nr 3833 Nr 3834 Nr 3872 Nr 3873 Nr 3874 Nr 3875 Nr 3876 Nr 3877 Nr 3878 Nr 3879 Nr 3880 Nr 3881 Nr 3884 Nr 3885 Nr 3886 Nr 3887 Nr 3888 Nr 3889 Nr 3890 Nr 3891 Nr 3892 Nr 3893 Nr 3894 Nr 3895 Nr 3896 Nr 3897 Nr 3900 Nr 3901 Nr 3904 Nr 3905 Nr 3906 Nr 3907 Nr 3908 Nr 3909 Nr 3910 Nr 3911 Nr 3912 Nr 3913 Nr 3914 Nr 3915 Nr 3916 Nr 3917 Nr 3918 Nr 3919 Nr 3920 Nr 3921 Nr 3922 Nr 3923 Nr 3932 Nr 3933 Nr 3936 Nr 3937 Nr 3992 Nr 3993 Nr 3994 Nr 3995 Nr 3996 Nr 3997 Nr 4034 Nr 4035 Nr 4036 Nr 4037 Nr 4050 Nr 4051 Nr 4062 Nr 4063 Nr 4084 Nr 4085 Nr 4095 Nr 4096 Nr 4103 Nr 4104 Nr 4109 Nr 4110 Nr 4207 Nr 4208 Nr 4209 Nr 4210 Nr 4225 Nr 4226 Nr 4227 Nr 4228 Nr 4229 Nr 4230 Nr 4241 Nr 4242 Nr 4243 Nr 4244 Nr 4259 Nr 4260 Nr 4389 Nr 4390 Nr 4403 Nr 4404 Nr 4405 Nr 4406 Nr 4407 Nr 4408 Nr 4409 Nr 4410 Nr 4411 Nr 4412 Nr 4413 Nr 4414 Nr 4415 Nr 4416 Nr 4418 Nr 4419 Nr 4420 Nr 4421 Nr 4422 Nr 4463 Nr 4464 Nr 4469 Nr 4470 Nr 4471 Nr 4472 Nr 4474 Nr 4475 Nr 4476 Nr 4477 Nr 4488 Nr 4489 Nr 4492 Nr 4493 Nr 4506 Nr 4507 Nr 4519 Nr 4520 Nr 4557 Nr 4558
12 Uwagi -

 

 

 

 

Lp Dane Wyszczególnienie
1 Numer wpisu Nr 4419
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. głód z terenu działki nr ew. 54, P-8, ul. Spółdzielcza w Pabianicach
3 Znak sprawy OŚ.6118-170/09
4 Data złożenia 2009-12-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Warzywna 1

95-200 Pabianice

REGON: 472939579
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komór