uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXIV/255/17

30-03-2017 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2017.

XXXIV/254/17

30-03-2017 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej w roku 2017.

XXXIV/253/17

30-03-2017 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2017 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XXXIV/252/17

30-03-2017 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.

XXXIV/251/17

30-03-2017 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pabianickiego

XXXIV/250/17

30-03-2017 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

XXXIV/249/17

30-03-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022

XXXIV/248/17

30-03-2017 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2017 .

XXXIII/247/17

02-03-2017 delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

XXXIII/246/17

02-03-2017 przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego.

XXXIII/245/17

02-03-2017 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź

XXXIII/244/17

02-03-2017 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektów umieszczonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

XXXIII/243/17

02-03-2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku

XXXIII/242/17

02-03-2017 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

XXXIII/241/17

02-03-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.05.2017 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.05.2017 10:50