uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXV/265/17

27-04-2017 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych.

XXXV/264/17

27-04-2017 przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Pabianickim.

XXXV/263/17

27-04-2017 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej

XXXV/262/17

27-04-2017 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. "Ekozakątek - pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach"

XXXV/261/17

27-04-2017 udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk"

XXXV/260/17

27-04-2017 utworzenia przez Powiat Pabianicki wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia na rzecz powstania drogi ekspresowej S14 o nazwie "TAK dla S14"

XXXV/259/17

27-04-2017 likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75

XXXV/258/17

27-04-2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/189/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

XXXV/257/17

27-04-2017 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

XXXV/256/17

27-04-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:26.07.2017 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:26.07.2017 09:47