uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXVII/279/17

28-06-2017 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach"

XXXVII/278/17

28-06-2017 udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk"

XXXVII/277/17

28-06-2017 przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XXXVII/276/17

28-06-2017 powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi

XXXVII/275/17

28-06-2017 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

XXXVII/274/17

28-06-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023

XXXVI/273/17

01-06-2017 nie wniesienia sprzeciwu w stosunku do Uchwały Nr II/13/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa łódzkiego z dnia 9 maja 2017 roku.

XXXVI/272/17

01-06-2017 zmiany załącznika 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020

XXXVI/271/17

01-06-2017 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Pabianickiego

XXXVI/270/17

01-06-2017 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

XXXVI/269/17

01-06-2017 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

XXXVI/268/17

01-06-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022

XXXVI/267/17

01-06-2017 absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok.

XXXVI/266/17

01-06-2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:18.08.2017 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:18.08.2017 14:26