OGŁOSZENIE
STAROSTY PABIANICKIEGO
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Charbice Dolne i Dziektarzew gminy Lutomiersk.

Działając na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, poz. 1566) ogłaszam, co następuje.

 

 § 1. 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego, sporządzony w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Charbice Dolne i Dziektarzew gminy Lutomiersk, zawierający dane dotyczące gruntów, budynków i lokali, po wyłożeniu do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniach 02.10.2017 r. - 20.10.2017 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków i został ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego niniejszego ogłoszenia, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

3. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Pabianicki będzie rozstrzygał w drodze decyzji.

 

4. Dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, co do których zostaną zgłoszone zarzuty, nie będą wiążące do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 3.

 

5. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

Starosta Pabianicki

Krzysztof Habura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Charbice Dolne i Dziektarzew gminy Lutomiersk.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Adrian Piesik
Data publikacji:11.01.2018 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:11.01.2018 15:55