INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH/WYZNACZENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH ORAZ PRZYJĘCIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI DO PODZIAŁU W RAMACH PRAC DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZENIA MAP Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 710 położonych w obrębie Lutomiersk, w gminie Lutomiersk  

 

W związku z pracami geodezyjnymi dotyczącymi uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogą wojewódzką nr 710, dla obrębu ewidencyjnego Lutomiersk, gminy Lutomiersk, działając na podstawie § 38 ust. 4 i § 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) informuję o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z poniższym załącznikiem.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału - droga woj. NR 710, gmina Lutomiersk, obręb Lutomiersk.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Adrian Piesik
Data publikacji:29.01.2018 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Jakubiak
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:29.01.2018 13:50