INFORMACJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W RAMACH PRAC DOTYCZĄCYCH UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 485 położonych w obrębie Dłutów, w gminie Dłutów

 

W związku z pracami geodezyjnymi dotyczącymi uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogą wojewódzką nr 485, dla obrębu ewidencyjnego Dłutów, gminy Dłutów, działając na podstawie § 36-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) informuję o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z poniższym załącznikiem.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych droga woj. NR 485, gmina Dłutów, obręb Dłutów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Adrian Piesik
Data publikacji:15.02.2018 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Jakubiak
Informację aktualizował:Adrian Piesik
Data aktualizacji:15.02.2018 10:58