Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

99/18

29-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

98/18

29-05-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

97/18

29-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

96/18

28-05-2018 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat .

95/18

28-05-2018 upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego .

94/18

28-05-2018 udzielenia pełnomocnictwa .

93/18

18-05-2018 ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego .

92/18

18-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

91/18

18-05-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

90/18

18-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

89/18

18-05-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

88/18

14-05-2018 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. Utworzenie ekopracowni "Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32 .

87/18

14-05-2018 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10" .

86/18

14-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

85/18

14-05-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

84/18

07-05-2018 zmiany Uchwały Nr 158/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 2 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego do Zarządzania projektem pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach" .

83/18

07-05-2018 powołania członków Komisji ds. likwidacji i zbycia pojazdów stanowiących własność Powiatu Pabianickiego. .

82/18

07-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

81/18

07-05-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:25.06.2018 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:09.07.2018 09:54