uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLIV/315/17

21-12-2017 rozpatrzenia skargi.

XLIV/314/17

21-12-2017 zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

XLIV/313/17

21-12-2017 przyjęcia"Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego" na 2018 rok.

XLIV/312/17

21-12-2017 zmiany uchwały Nr XIII/101/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, zmienionej uchwałą Nr XLVII/323/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz uchwałą Nr VI/30/15 z dnia 26 lutego 2015 r.

XLIV/311/17

21-12-2017 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2017 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

XLIV/310/17

21-12-2017 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

XLIV/309/17

21-12-2017 ustalenia wykazu wydatków, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XLIV/308/17

21-12-2017 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.

XLIV/307/17

21-12-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023.

XLIV/306/17

21-12-2017 uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.

XLIV/305/17

21-12-2017 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:25.06.2018 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:25.06.2018 13:22