uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLVI/328/18

30-01-2018 przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok

XLVI/327/18

30-01-2018 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

XLVI/326/18

30-01-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu ERASMUS+

XLVI/325/18

30-01-2018 wyrażenia zgody na złożenie wniosku pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego”

XLVI/324/18

30-01-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania „Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29”

XLVI/323/18

30-01-2018 przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XLVI/322/18

30-01-2018 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź

XLVI/321/18

30-01-2018 zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)".

XLVI/320/18

30-01-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

XLVI/319/18

30-01-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

XLVI/318/18

30-01-2018 zmiany uchwały Nr XLV/317/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 11 stycznia 2018 r.

XLV/317/18

11-01-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego 2018 rok

XLV/316/18

11-01-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:25.06.2018 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:25.06.2018 13:57