uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLVIII/347/18

29-03-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"

XLVIII/346/18

29-03-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Staż zawodowy drogą do kariery"

XLVIII/345/18

29-03-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Jutro należy do zawodowców"

XLVIII/344/18

29-03-2018 wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego.

XLVIII/343/18

29-03-2018 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2018 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

XLVIII/342/18

29-03-2018 uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018- 2020.

XLVIII/341/18

29-03-2018 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.

XLVIII/340/18

29-03-2018 zatwierdzenia projektu pn. "Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

XLVIII/339/18

29-03-2018 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku.

XLVIII/338/18

29-03-2018 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku.

XLVIII/337/18

29-03-2018 zmiany uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października 2016 roku

XLVIII/336/18

29-03-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

XLVIII/335/18

29-03-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

XLVIII/334/18

29-03-2018 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2018"

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:26.06.2018 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:26.06.2018 14:00