uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LI/375/18

29-05-2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Pabianice przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla Gminy Pabianice"

LI/374/18

29-05-2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobroń przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń"

LI/373/18

29-05-2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk"

LI/372/18

29-05-2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w tsanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk"

LI/371/18

29-05-2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w tsanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk"

LI/370/18

29-05-2018 zmiany Uchwały Nr XLVIII/338/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działaność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018.

LI/369/18

29-05-2018 zmiany uchwały Nr XXXVI/271/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Pabianickiego

LI/368/18

29-05-2018 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

LI/367/18

29-05-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

LI/366/18

29-05-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

LI/365/18

29-05-2018 absolutorim dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.

LI/364/18

29-05-2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:27.06.2018 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.07.2018 10:25