Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

169/18

27-09-2018 upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)” uchylona

168/18

27-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

167/18

27-09-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

166/18

27-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

165/18

24-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok. .

164/18

24-09-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok. .

163/18

17-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok. .

162/18

17-09-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

161/18

13-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok. .

160/18

10-09-2018 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania. .

159/18

03-09-2018 wyrażenia zgody na obciążernie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego poprzez ustanowienie służebności przesyłu. .

158/18

03-09-2018 zasad zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego. .

157/18

03-09-2018 przekazania realizacji projektu pn. "Staże zawodowe drogą do kariery" .

156/18

03-09-2018 przekazania realizacji projektu pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach" .

155/18

03-09-2018 przekazania realizacji projektu pn. „Jutro należy do zawodowców” .

154/18

03-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok. .

153/18

03-09-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

152/18

03-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

151/18

03-09-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:01.10.2018 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:26.03.2019 14:42