uchwała Nr

z dnia

w sprawie

II/14/18

29-11-2018 wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych

II/13/18

29-11-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: Boisko wielofunkcyjne w ramach realizacji inwestycji "Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy ZSS nr 5 w Pabianicach"

II/12/18

29-11-2018 zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

II/11/18

29-11-2018 ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2019

II/10/18

29-11-2018 Programu Wspólpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

II/9/18

29-11-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

II/8/18

29-11-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

I/7/18

19-11-2018 ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pabianickiego

I/6/18

19-11-2018 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych

I/5/18

19-11-2018 ustalenia składu osobowego komisji stałych

I/4/18

19-11-2018 wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Pabianickiego

I/3/18

19-11-2018 wyboru Starosty Pabianickiego

I/2/18

19-11-2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pabianickiego

I/1/18

19-11-2018 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:08.02.2019 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:08.02.2019 08:06