Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

45/19

28-03-2019 upoważnienia osób do podpisania umowy .

44/19

28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

43/19

28-03-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

42/19

28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

41/19

28-03-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

40/19

28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

39/19

25-03-2019 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

38/19

18-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu pn. „Siła biznesu – dotacje na start firmy” .

37/19

18-03-2019 upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (nr I - VI) w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

36/19

18-03-2019 upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)” .

35/19

18-03-2019 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących .

34/19

18-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

33/19

18-03-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

32/19

18-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

31/19

18-03-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

30/19

18-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

29/19

18-03-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

28/19

11-03-2019 zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Pabianice .

27/19

11-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

26/19

11-03-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

25/19

04-03-2019 sporządzenia i podania do publicznej wiadomośći wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do sprzedaży .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:31.05.2019 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:04.06.2019 15:05