uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XII/79/19

27-06-2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku

XII/78/19

27-06-2019 rozpatrzenia skargi

XII/77/19

27-06-2019 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32

XII/76/19

27-06-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego

XII/75/19

27-06-2019 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok

XII/74/19

27-06-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

XI/73/19

06-06-2019 zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r

XI/72/19

06-06-2019 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

XI/71/19

06-06-2019 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok

XI/70/19

06-06-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

XI/69/19

06-06-2019 absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok

XI/68/19

06-06-2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok

XI/67/19

06-06-2019 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Pabianickiego

Stanowisko
1/2019

03-06-2019 upamiętnienia 30 rocznicy wyborów parlamentarnych z dnia 4 czerwca 1989 roku

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:12.07.2019 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:12.07.2019 13:13