Zarząd Powiatu Pabianickiego
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego
w powierzchni 46,50m2 znajdującego się na poddaszu budynku
zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach
przy ul. Zamkowej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów
w obrębie P-13 jako działka nr 5/1 o powierzchni 0,0696 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00002648/5,
                przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony dwóch lat
w trybie bezprzetargowym

na rzecz dotychczasowego najemcy.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:

/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - Wicestarosta Pabianicki
/-/ Henryk Brzyszcz - członek zarządu
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:06.10.2020 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:06.10.2020 18:49